Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2017-augusti 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för augusti 2018.

Punktligheten för persontågen under augusti blev 86,5 procent vilket innebär att 73 462 av 84 932 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. I slutet av månaden vände punktligheten uppåt, en trend som fortsätter i september.

Med augustis punktlighetssiffror på bordet kan årets sommar summeras. Precis som tidigare sommarmånader har en kombinationen av ett ovanligt hett och torrt klimat i kombination med ett stort antal ban- och upprustningsarbeten inneburit ett mycket störningskänsligt system där också små förseningar snabbt fått stora följdverkningar.

Det finns dock ljuspunkter. I mitten av månaden gick flera större trafikpåverkande projekt, inte minst avstängningen av Getingmidjan, i mål som planerat. Vi ser också att punktligheten under den andra halvan av månaden vände uppåt, från 85% för perioden 1-15 aug. till 87,7% perioden 16-31 aug. Denna positiva trend fortsatte in i september där punktligheten för månadens 10 första dagar ligger på över nittio procent.

Augusti i siffor

Under augusti visade kort- och medeldistanstågen ett något lägre punktlighetsresultat gentemot föregående månad, vilket med tanke på att segmenten tillsammans står för ca 90 procent av det totala antalet tåg, slår negativt på totalresultatet.

Däremot förbättrades långdistanstågens punktlighetsresultat jämfört med tidigare i sommar, ökningen blev så stor som 6 procentenheter. Att flera stora arbeten på södra och västra stambanan avslutades andra halvan av augusti bedöms vara en bidragande orsak.

Högst punktlighet för en enskild dag under augusti hade söndagen 26 augusti. Av 2 154 planerade persontåg ankom 1 992 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 92,5 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll onsdag 8 augusti. Av 2 797 planerade persontåg ankom 2 189 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 78,3 procent. De enskilt största orsakerna till det låga resultatet var en nedriven kontaktledning på Västra stambanan samt ett kontaktledningsfel som orsakade en brand i och omkring banvallen vid Höör.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Banarbeten / spårbyte på Västra Stambanan på sträckan Alingsås-Herrljunga-Floby, 1-17 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Sala-Ransta, 7-28 augusti.
  • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning på sträckan Stolpstugan-Sköldinge på Västra stambanan, 7 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Smedjebacken-Söderbärke, 13-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning på sträckan Lund-Flackarp på Södra stambanan, 9-10 augusti.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 augusti.
  • Solkurvor / hastighetsnedsättningar vid Vekerum respektive Sölvesborg på Blekingekustbanan, 3-31 augusti.
  • Spårledningsfel vid Stockholm City 16 augusti.
  • Brand/rökutveckling i ett tåg på sträckan Arlöv-Åkarp Norra på Södra stambanan, 24 augusti.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen, men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. I punktlighetsmåttet (STM) ingår akut inställda tåg. Det innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som försenade.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg augusti 2018: 86,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under augusti 2018 jämfört med juli 2018. Jämfört med augusti 2017 försämrades punktligheten med 4,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) augusti 2018: 92,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under augusti 2018 jämfört med juli 2018. Jämfört med augusti 2017 försämrades punktligheten med 2,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti 2018: 82,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under augusti 2018 jämfört med juli 2018. Jämfört med augusti 2017 försämrades punktligheten med 6,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti 2018: 70,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 5,8 procentenheter under augusti 2018 jämfört med juli 2018. Jämfört med augusti 2017 försämrades punktligheten med 8,3 procentenheter.