Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2019-augusti 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för augusti 2020.

2020 fortsätter på den inslagna vägen där varje enskild månad visar en bättre punktlighet än tidigare år. Under augusti syns även början på en efterlängtad återhämtning av trafikvolymerna för långdistanstågen.

Totalt under månaden ankom 73 694 av 79 277 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket ger en punktlighet på 93,0% - det bästa utfallet för en augustimånad så långt tillbaka vi har jämförbar data.

– Det är oerhört glädjande att se att det går fler tåg på våra spår igen, detta samtidigt som punktligheten ligger kvar på en betydligt högre nivå jämfört med de senaste åren. Min förhoppning är att det vi ser nu kommer vara det nya normala där en ökad trafik går hand i hand med en jämn och hög punktlighet säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

Att punktligheten inte nådde samma höga nivå som under juli beror på att sommarvärmen återkom i stora delar av landet, vilket bidrog till väderrelaterade och årstidstypiska fenomen som åskoväder och solkurvor. Även säsongens pågående arbeten att rusta och modernisera anläggningen skapade störningar i form av oplanerade hastighetssänkningar.

Avbokade och inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

Precis som tidigare under pandemin har det under månaden varit fler avbokade och inställda tåg än normalt. Jämfört med augusti 2019 gick det knappt sex procent färre tåg i år, medan motsvarande minskning tidigare under pandemin varit drygt 15 procent. Sett till antalet tågkilometer, hur långt tågen kör, blev minskningen dubbelt så stor då det fortfarande är framförallt avgångar för snabb- och fjärrtåg (Långdistanståg) som ställts in.

Augusti i siffror

Gentemot föregående rekordmånad försämrades punktlighetsresultat för samtliga tre segment, kortdistanstågen minskade med 0,9 procentenheter, medeldistanstågen med 3,1 och långdistanstågen med 3,1 procentenheter. I jämförelse med samma månad föregående år, augusti 2019, förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen lyfte med 2,5 procentenheter, medeldistanstågen med 1,9 och långdistanstågen med hela 8,1 procentenheter.

 • 74,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 7,1 procentenheter högre än aug 2019
 • 87,6 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 4,8 procentenheter högre än aug 2019
 • 93,0 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) –2,8 procentenheter högre än aug 2019
 • 95,5 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 1,6 procentenheter högre än aug 2019
 • 96,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 1,2 procentenheter högre än aug 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för de tåg som blev under augusti var 9 minuter

Sett till enskilda dagar under augusti var punktligheten över 95 procent i 7 dagar, och över 90 procent i 29 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet en enskild dag under månaden hade måndag 3 augusti, då 2450 av 2541 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna måndag blev därmed 96,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag inföll måndag 17 augusti då 2 600 av 3 012 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktligheten inte blev bättre än 86,3 procent var ett spårledningsfel på Tegelbacken vid Stockholm C, ett signalanläggningsfel på Göteborgs Central samt ett kontaktledningsfel på sträckan Mölnbo-Järna på Västra Stambanan.

För hela 2020 ligger punktligheten på 93,8 procent. Jämfört med samma period 2019 innebär det en förbättring med 3,0 procentenheter.

Topp 10 enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under månaden:

 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Smålandsstenar – Landeryd, 1-28 augusti.
 • Banarbete / hastighetsnedsättningar inför fjärrstyrning vid Ludvika, 1-31 augusti.
 • Signalfel mellan Kolbäck och Dingtuna på Mälarbanan, 25-28 augusti.
 • Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Åby, norr om Norrköping, 1-31 augusti.
 • Spårväxelfel i Järna, söder om Stockholm C, 27 augusti.
 • Hastighetsnedsättningar i förbyggande syfte (extrem värme / befarade solkurvor) på Stångådalsbanan, 13-22 augusti.
 • Havererat stillastående tåg strax utanför Göteborgs Central, 18 augusti.
 • Uppkörd växel i Ockelbo på Norra Stambanan, 22 augusti.
 • Nedriven kontaktledning vid Älvängen, norr om Göteborg C, 14 augusti.
 • Spårledningsfel på Tegelbacken vid Stockholm C, 17 augusti.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg augusti 2020: 93,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under augusti 2020 jämfört med juli 2020. Jämfört med augusti 2019 förbättrades punktligheten med 2,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) augusti 2020: 96,1 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,9 procentenheter under augusti 2020 jämfört med juli 2020. Jämfört med augusti 2019 förbättrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti 2020: 90,1 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 3,1 procentenheter under augusti 2020 jämfört med juli 2020. Jämfört med augusti 2019 förbättrades punktligheten med 1,9 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti 2020: 85,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,1 procentenheter under augusti 2020 jämfört med juli 2020. Jämfört med augusti 2019 förbättrades punktligheten med 8,1 procentenheter.