Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2016-december 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för december 2017.

Punktligheten för persontågen under december blev 90,0 procent. Jämfört med föregående månad så innebär resultatet en förbättring med 1,2 procentenheter, samtidigt som utfallet är 1,2 procentenheter sämre jämfört med december 2016.

Decembers punktlighetsresultat visar två ansikten. Under första delen av månaden, perioden 1 – 20 december var snittpunktligheten relativt låg, 88,7 procent. Under slutet av månaden, perioden 21 – 31 december var snittpunktligheten däremot betydligt högre och landade på 93,2 procent.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade den 25 december. Av de 1677 persontåg som avgick den här dagen var det endast 35 tåg som inte ankom sin slutstation i tid, det vill säga max fem minuter efter tidtabell. Punktlighetsresultatet för juldagen blev därmed 97,9 procent, vilket är det bästa punktlighetsresultatet för en enskild dag under hela 2017.

Lägst punktlighet för en enskild dag under december hade onsdag 13 december. Av de 3042 persontåg som avgick luciadagen ankom 2450 sin slutstation i rätt tid, vilket ger ett punktlighetsresultat på 80,5 procent. De enskilt största händelserna som påverkade luciatågens punktlighet var incidenter med obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra samt ett större signalanläggningsfel vid Skavstaby under förmiddagen på sträckan Stockholm – Märsta / Arlanda.

Obehöriga i spårområdet påverkar punktligheten

Under månaden har det varit ett flertal större händelser där obehöriga i spårområdet gett upphov till relativt omfattande störningar och förseningar för tågtrafiken. Utöver ovan nämnda incident vid Stockholm Södra på luciadagen kan nämnas incidenter vid Årstaberg, Björnkulla, Flemingsberg och Göteborgs Central.

Exempel på övriga händelser som påverkat punktligheten negativt under december är:

  • Elanläggningsfel på en omformarstation vid Älvsjö söder om Stockholm 30 december.
  • Spårväxelfel vid Tomteboda Övre strax norr om Stockholm 11 december.
  • Spårfel / hastighetsnedsättning vid Knivsta 15 december.
  • Trasigt tåg vid Flemingsberg 13 december.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 december.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kort (pendeltåg/flygtåg), Medel (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg december 2017: 90,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,2 procentenheter under december 2017 jämfört med november 2017. Jämfört med december 2016 försämrades punktligheten med 1,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) december 2017: 93,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,6 procentenheter under december 2017 jämfört med november 2017. Jämfört med december 2016 försämrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december 2017: 88,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,3 procentenheter under december 2017 jämfört med november 2017. Jämfört med december 2016 försämrades
punktligheten med 1,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december 2017: 79,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under december 2017 jämfört med november 2017. Jämfört med december 2016 försämrades punktligheten med 2,5 procentenheter..