Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2017-december 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för december 2018.

Punktligheten för persontågen under december blev 91,4 procent vilket innebär att 76 648 av 83 816 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,7 procentenheter högre än för november 2018.

Under december visade samtliga segment upp ett betydligt bättre punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kort- och medeldistanstågens punktlighet förbättrades med drygt 2 procentenheter samtidigt som långdistanstågen punktlighet förbättrades med 7,4 procentenheter.

December blev därmed 2018 års punktligaste månad. Resultatet kan bland annat förklaras av att december till skillnad mot årets åtta första månader varit helt förskonad från väderrelaterade störningar, och att de incidenter som inträffade var mindre omfattande än under hösten. Att december dessutom innehöll ovanligt många röda dagar har också bidragit positivt, eftersom punktligheten generellt alltid är bättre på helgdagar än på vardagar. Sammantaget blev utfallet det bästa för en decembermånad sedan 2014.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden inföll lördagen 29 december då 2 114 av 2 168 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 97,5 procent. Högst punktlighet en vardag hade torsdag 27 december då 3 028 av 3 139 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 96,5 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag inträffade tisdag 18 december. Av 3 230 planerade persontåg ankom 2 781 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 86,1 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet var ett fordonsfel / stillastående fordon vid Norrviken norr om Stockholm C, samt ett försenat banarbete vid Axmarby norr om Gävle som hindrade tågtrafiken på Ostkustbanan.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet/nedsatt hastighet, 1-31 december.
 • Urspårning av ett godståg på Bergslagsbanan, vid Vedevåg mellan Frövi och Lindesberg, 18 december.
 • Kabelbrand / elanläggningsfel vid Alingsås på Västra stambanan, 6-7 december.
 • Elanläggningsfel vid Östansjö på Västra stambanan, 9-10 december.
 • Fordonsfel/ stillastående tåg vid Norrviken norr om Stockholm, 18 december.
 • Signalanläggningsfel vid Solna, 3 december.
 • Nedsatt hastighet vid Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-31 december.
 • Spårväxelfel vid Åkarps Norra på Södra stambanan, 22 december.
 • Signalanläggningsfel vid Kolbäck på Mälarbanan, 21 december.
 • Signalfel vid Karlberg norr om Stockholm C, 11 december.
 • Hastighetsnedsättning vid Klippan på Skånebanan, 1-28 december.
 • Obehöriga i spårområdet vid Årstaberg söder om Stockholm C, 13 december.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg december 2018: 91,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 2,7 procentenheter under december 2018 jämfört med november 2018. Jämfört med december 2017 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) december 2018: 93,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,2 procentenheter under december 2018 jämfört med november 2018. Jämfört med december 2017 förbättrades punktligheten med 0,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december 2018: 90,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,4 procentenheter under december 2018 jämfört med november 2018. Jämfört med december 2017 förbättrades punktligheten med 1,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december 2018: 82,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 7,4 procentenheter under december 2018 jämfört med november 2018. Jämfört med december 2017 förbättrades punktligheten med 3,3 procentenheter.