Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2018-december 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för december 2019.

Punktligheten för persontågen under december blev det bästa för en enskild månad sedan nuvarande mått infördes 2013. Totalt ankom 79 722 av 85 706 planerade persontåg slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,0 procent.

Med 93 procent blev december den sjätte månaden i rad som persontågen nådde en punktlighet på över 90 procent. Bäst gick kortdistanstågen som för andra månaden i rad nådde en punktlighet på 96 procent. Segmentet består av flyg- och pendeltåg och står för drygt hälften av alla persontåg.

December i siffror

Under december tangerade kortdistanstågen den tidigare toppnoteringen från november 2019 på 96 procent. Även medeldistanstågen tangerar utfallet från november på 90,9 procent. Långdistanstågen förbättrade sin punktlighet med 2,5 procentenheter till 84,4 procent. I jämförelse med december 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment; kortdistanstågen ökade med 2,3 procentenheter, medeldistanstågen med 0,8 och långdistanstågen med 1,5 procentenheter.

Sett till enskilda dagar har punktligheten varit över 90 procent under 26 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet en enskild dag under månaden hade julafton 24 december då 1 539 av 1 562 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet för årets julafton blev därmed 98,5 procent, vilket också innebär att julaftonen var hela årets punktligaste dag.

Högst punktlighet en vanlig vardag hade måndag 30 december. Av 3 147 planerade persontåg ankom 3 035 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade onsdag 11 december. Av 3 258 planerade persontåg ankom 2 822 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna onsdag blev därmed 86,6 procent. De enskilt största orsakerna var en olycka med obehöriga i spårområdet i Solna norr om Stockholm C, samt ett rälsbrott vid Högdalen på Nynäsbanan söder om Stockholm C.

 
Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Obehöriga i spår / påkörd person i Solna, 11 december.
  • Överdraget banarbete Ställdalen-Frövi, enkelspår genom Lindesberg, 1 december.
  • Spårfel utanför Göteborgs central, 23 december.
  • Elanläggningsfel vid Ulriksdal, söder om Stockholm C, 17 december.
  • Växelfel vid Sköldinge på Västra stambanan, 20 december.
  • Signalanläggningsfel mellan Linköping och Vikingstad, 6 december.
  • Obehöriga i spår mellan Vårgårda och Algutsgården på Västra stambanan, 17 december.
  • Signalanläggningsfel vid Arlöv på Södra stambanan, 23 december.
  • Kontaktledningsfel mellan Herrljunga och Vårgårda på Västra stambanan, 9 december.
  • Signalställverksfel i Hagalund norr om Stockholm C, 3 december.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg december 2019: 93,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,2 procentenheter under december 2019 jämfört med november 2019. Jämfört med december 2018 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) december 2019: 96,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet under december 2019 är likvärdig med punktligheten som var för november 2019. Jämfört med december 2018 förbättrades punktligheten med 2,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december 2019: 90,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet under december 2019 är likvärdig med punktligheten som var för november 2019. Jämfört med december 2018 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december 2019: 84,4 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,5 procentenheter under december 2019 jämfört med november 2019. Jämfört med december 2018 förbättrades punktligheten med 1,5 procentenheter.