Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2016-februari 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för februari 2017.

Punktligheten för februari blev 92,3 procent för persontågen.

Månadsresultatet för persontågen är det bästa sedan mars 2014. Jämfört med februari förra året så är det en förbättring med 1,0 procentenheter, och jämfört med föregående månad januari, som också hade god punktlighet, så är det en förbättring med 1,1 procentenheter.

En förklaring till att punktlighetsresultaten för både januari och februari varit så goda tror vi kan vara den nya Tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt.

Under februari har punktlighetsresultatet varit riktigt gott under i princip alla dagar, förutom 9 februari samt 23-24 februari.

23 och 24 februari hade vi flera störningar i tågtrafiken, främst i Stockholmsområdet, som påverkade punktligheten negativt. Här kan nämnas växelfel vid Tomteboda, signalfel vid Stockholms Central och Karlberg 23 februari, samt elanläggningsfel vid Björnkulla och kontaktledningsfel på Stockholms Central 24 februari.

Lägst punktlighet för en enskild dag under februari hade torsdagen 9 februari då bara cirka 79 procent av persontågen ankom slutstationen högst 5 minuter försenade. Den låga punktligheten denna dag förklaras med att vi denna dag hade 4 stora störningar i tågtrafiken, 2 bombhot mot tåg, ett i Göteborg och ett i Södertälje, samt 2 olyckor med personpåkörningar, en i Stockholm och en i Hallsberg.

Högst punktlighet för en enskild dag under februari hade lördagen 25/2. Av de 2022 persontåg som gick denna dag ankom 1978 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 97,8 procent (!).

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till bangården/slutstationen. Vagnar ska växlas om eller lastas av och godset skall ofta vidarebefordras innan det slutligen har ankommit till kunden. Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstationen/bangården.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket från och med januari 2017 och fortsättningsvis bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild över godsets ankomstpunktlighet till kunden.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg februari 2017: 92,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter under februari 2017 jämfört med januari 2017. Jämfört med februari 2017 förbättrades punktligheten med 1,0 procentenheter


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) februari 2017: 94,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under februari 2017 jämfört med januari 2017. Jämfört med februari 2016 fösämrades punktligheten med 0,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) februari 2017: 91,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,1 procentenheter under februari 2017 jämfört med januari 2017. Jämfört med februari 2016 förbättrades
punktligheten med 2,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) februari 2017: 85,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,5 procentenheter under februari 2017 jämfört med januari 2017. Jämfört med februari 2016 förbättrades punktligheten med 6,1 procentenheter.