Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2017-februari 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för februari 2018.

Punktligheten för persontågen under februari blev 86,3 procent. Det är en försämring med 1,7 procentenheter jämfört med föregående månad och med 6,0 procentenheter jämfört med februari 2017. Orsaken stavas i första hand (o)väder.

Det är framförallt ett område som gör att februari månads punktlighetsresultat visar en kraftig nedgång, både jämfört med januari 2018 och med februari 2017. Det handlar om de återkommande snöoväder som under månaden har orsakat både ofarbara eller avstängda banor samt ett stort antal akut inställa tåg.

I början av februari var det den nordöstliga delen av landet som drabbades hårdast. Snömängderna resulterade i en del ofarbara / avstängda banor, bland annat Sundsvall-Örnsköldsvik och Sundsvall-Ånge. I slutet på månaden drabbades istället främst Mälardalen och den sydöstra delen av landet som drabbades.

Snö, is och kyla har också bidragit till att många tågfordon skadats och blivit tagna ur trafik. Utöver stora utmaningar gällande snöröjning har snömängderna liksom i januari gjort att vilt sökt sig till spårområdet, med följd att fordon har fått tas ur trafik på grund av viltolyckor. Totalt har inställda tåg påverkat punktlighetsresultatet för februari med minus 2,6 procentenheter, vilket är cirka 1 procentenhet mer än för en normal månad.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade tisdagen 27 februari. Av de 3142 planerade persontågen denna dag ankom 2017 sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna tisdag blev därmed 64,2 procent. Den enskilt största anledningen var ett snöoväder i sydöstra delen av landet som i kombination med ett misstänkt spårfel vid Södertälje Syd och Björnkulla – Malmsjö resulterade i en stor mängd försenade och inställda tåg.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 24 februari. Av de 2160 planerade persontågen denna dag ankom 2028 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 93,9 procent.

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Urspårning av ett godståg efter en kollission med en timmerbil vid Karbenning-(Avesta) 1 februari.
  • Banarbeten Älvsjö-Stockholm Södra 3-4 februari.
  • Signalanläggningsfel vid Älvsjö 5 februari.
  • Obehöriga i spårområdet vid Göteborg C 8 feb, Tomteboda 10 feb, Olskroken 12 feb samt vid Falköping 26 februari.
  • Uppkörd / skadad växel vid Myrbacken norr om Stockholm 23-28 februari.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-28 februari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg februari 2018: 86,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,7 procentenheter under februari 2018 jämfört med januari 2018. Jämfört med februari 2017 försämrades punktligheten med 6,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) februari 2018: 92,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,5 procentenheter under februari 2018 jämfört med januari 2018. Jämfört med februari 2017 försämrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) februari 2018: 82,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 4,0 procentenheter under februari 2018 jämfört med januari 2018. Jämfört med februari 2017 försämrades punktligheten med 9,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) februari 2018: 72,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,3 procentenheter under februari 2018 jämfört med januari 2018. Jämfört med februari 2017 försämrades punktligheten med 12,6 procentenheter.