Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2018-februari 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för februari 2018.

Punktligheten för persontågen under februari blev 88,7 procent vilket innebär att 72 317 av 81 593 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,3 procentenheter bättre jämfört med februari 2018.

Trots en stark avslutning på månaden gjorde den besvärliga inledningen av februari att punktligheten inte återhämtade sig utan stannade under 90%-strecket. Den låga punktligheten i början av månaden var till stor del väderrelaterad då snö, is och kyla orsakade problem med ett flertal växlar. Då Stockholmsområdet var ett av de värst drabbade områdena blir påverkan extra stor då drygt 30 procent av samtliga persontåg i Sverige ankommer till, avgår från eller passerar någon av stationerna Stockholm Central eller Stockholm City.

Februari i siffror

Under februari ställdes 1 737 tåg in akut, vilket motsvarar 2,1 procent av antalet planerade avgångar. Det är fler än under januari, och bidrog till att samtliga tre segment visar upp ett lägre punktlighetsresultat jämfört med föregående månad. Långdistanstågen stod för den kraftigaste försämringen då segmentet backade med 4,9 procentenheter. Jämfört med februari 2018 så förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga segment, bland annat så förbättrades punktligheten för medeldistanstågen med 4,8 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 23 februari. Av 2 149 planerade persontåg ankom 2 096 sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 97,5 procent. Högst punktlighet en vardag hade fredag 15 februari då 2 993 av 3 228 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,7 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 4 februari. Av de 3 201 planerade persontågen ankom 2 022 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna måndag blev därmed inte bättre än 63,2 procent. Den enskilt största orsaken var ett besvärligt väderläge med häftigt snöoväder i främst i Stockholmsområdet och längs Upplands- och Södra Norrlands-kusten.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet/nedsatt hastighet, 1-28 februari.
  • Enkelspårsdrift / hastighetsnedsättningar mellan Säby och Ekeby söder om Uppsala, 26-28 februari.
  • Snöoväder med förhöjd beredskapsnivå i Stockholmsområdet, 3-4 februari.
  • Växelproblem pga snö och is i Uppsala- och Gävle-området, 3 februari.
  • Nedriven kontaktledning i Huddinge söder om Stockholm, 28 februari.
  • Signalanläggningsfel Stockholm City – Stockholm södra, 7-8 februari.
  • Signalanläggningsfel Upplands Väsby, 20-21 februari.
  • Spårfel mellan Norrviken-Rotebro ,norr om Stockholm C, 4 februari.
  • Obehörig i spårområdet Vretstorp-Östansjö på Västra stambanan 19 februari.
  • Obehörig i spårområdet vid Ulriksdal norr om Stockholm C, 12 februari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg februari 2019: 88,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 1,7 procentenheter under februari 2019 jämfört med januari 2019. Jämfört med februari 2018 förbättrades punktligheten med 2,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) februari 2019: 92,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under februari 2019 jämfört med januari 2019. Jämfört med februari 2018 förbättrades punktligheten med 0,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) februari 2019: 87,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,8 procentenheter under februari 2019 jämfört med januari 2019. Jämfört med februari 2018 förbättrades punktligheten med 4,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) februari 2019: 72,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 4,9 procentenheter under februari 2019 jämfört med januari 2019. Jämfört med februari 2018 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter.