Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2019-februari 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för februari 2020.

När persontågens punktlighet för februari summeras landade punktligheten på 93,0 procent. Totalt ankom 78 859 av 84 823 planerade persontåg slutstation i rätt tid vilket gör månaden till den tredje bästa sedan 2013.

Den punktligaste dagen under månaden blev lördagen 29 feb, skottdagen, som därmed satte en prydlig punkt för en månad där bland annat stormarna Ciara och Dennis påverkat punktligheten negativt. Inför stormarna ställdes många tåg in i förebyggande syfte, och då akut inställda tåg enligt gällande mått räknas som försenade bidrog ovädren därmed till att utfallet blev lägre för februari jämfört med januari. Sett till samtliga persontåg var utfallet för februari 2020 dock 4,2 procentenheter bättre än för februari 2019.

Februari i siffror

Under februari nådde kortdistanstågen en punktlighet på 95,1%, vilket var den fjärde månaden i rad som punktligheten var över 95%, Jämfört med toppnoteringen från januari 2020 innebär utfallet dock en tillbakagång med 1,2 procentenheter. Medeldistanstågens punktlighet backade med 1,6 procentenheter till 91,4% jämfört med januari, medan långdistanstågen för samma period backade med 1,7 procentenheter till 87,2%. I jämförelse med februari 2019 förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga segment; kortdistanstågen med 2,5 procentenheter, medeldistanstågen med 4,4 och långdistanstågen med 14,5 procentenheter.

Sett till enskilda dagar under februari så har punktligheten varit över 95 procent i 6 av månadens dagar, och över 90 procent under 27 av månadens 29 dagar. Högst punktlighet en enskild dag inföll skottdagen 29 februari med 97,2 procent då 2 122 av 2 182 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Högst punktlighet en vardag hade onsdag 12 februari då 3 113 av 3 265 planerade persontåg vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,3 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 10 februari då 2 795 av 3 218 planerade persontåg ankom slutstation senast fem minuter efter tidtabell. De enskilt största orsakerna till att punktligheten föll till 86,9 procent var bland annat ett signalanläggningsfel vid Handen på Nynäsbanan söder om Stockholm samt ett spårfel på Västra stambanan söder om Stockholm.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Evakuering av resenärer från ett strömlöst tåg vid Järna-Mölnbo söder om Stockholm C, 21 februari.
  • Signalanläggningsfel vid Handen på Nynäsbanan söder om Stockholm C, 10 februari.
  • Hjulskada vid Upplands Väsby - Skavstaby, 15 februari.
  • Spårväxelfel på Göteborgs central, 3 februari.
  • Hastighetsnedsättningar vid Malmsjö på Västra stambanan, 10 februari.
  • Spänningslös kontaktledning vid Helsingborg C, 3 februari.
  • Misstänkt kontaktledningsfel Skavstaby-Rosersberg norr om Stockholm C, 26 februari.
  • Obehöriga i spårområdet vid Stockholm södra, 21 februari.
  • Hastighetsnedsättning Ekeby-Säby söder om Uppsala, 19 februari.
  • Evakuering av resenärer från ett trasigt tåg vid Linghem på Södra stambanan, 3 februari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg februari 2020: 93,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,3 procentenheter under februari 2020 jämfört med januari 2020. Jämfört med februari 2019 förbättrades punktligheten med 4,2 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) februari 2020: 95,1 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,1 procentenheter under februari 2020 jämfört med januari 2020. Jämfört med februari 2019 förbättrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) februari 2020: 91,4 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,6 procentenheter under februari 2020 jämfört med januari 2020. Jämfört med februari 2019 förbättrades punktligheten med 4,4 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) februari 2020: 87,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 1,7 procentenheter under februari 2020 jämfört med januari 2020. Jämfört med februari 2019 förbättrades punktligheten med 14,5 procentenheter.