Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2017-januari 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för januari 2018.

Det är framförallt två områden som gör att januari månads punktlighetsresultat gått ner. Det första rör kortdistanståg där pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet har haft en fortsatt lägre punktlighet jämfört med tidigare månader. Problemen kan delvis förklaras av enskilda större händelser kopplat till bland annat kontaktledningsnedrivningar samt ett flertal incidenter med obehöriga i spårområdet.

Det andra området rör akut inställda tåg. Den främsta orsaken till att antalet inställda tåg har varit ovanligt stort i januari är de kraftiga snöfall i kombination med starka vindar som främst drabbat norra delen av landet. Förutom stora utmaningar gällande snöröjning har snömängderna gjort att vilt sökt sig till spårområdet med följd att fordon har fått tas ur trafik på grund av viltolyckor. Totalt har inställda tåg påverkat punktlighetsresultatet för januari med minus 2,0 procentenheter, vilket är mer än för en normal månad.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade tisdagen 16 januari. Av de 3183 planerade persontågen denna dag ankom 2369 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 74,4 procent.De enskilt största händelserna som påverkade tågtrafiken och punktligheten negativt var dels ett större spårväxelfel vid Upplands Väsby norr om Stockholm, samt ett antal större missöden med kontaktledningsfel/nedrivningar av kontaktledningen vid Hallsberg 15 januari samt vid Järna, Hässleholm och Södertälje Syd den 16 januari.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 13 januari. Av de 2136 planerade persontågen denna dag ankom 2069 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent.

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Nedriven kontaktledning vid Rotebro norr om Stockholm C 9 januari.
  • Urspårning av ett godståg vid Bräcke 15 januari.
  • Signalanläggningsfel på Malmö trafikcentralsområde 23 januari.
  • Kontaktledningsfel vid Olskroken/Göteborg 26 januari.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 januari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet.

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg januari 2018: 88,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under januari 2018 jämfört med december 2017. Jämfört med januari 2017 försämrades punktligheten med 3,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) januari 2018: 91,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,6 procentenheter under januari 2018 jämfört med december 2017. Jämfört med januari 2017 försämrades punktligheten med 2,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari 2018: 86,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,2 procentenheter under januari 2018 jämfört med december 2017. Jämfört med januari 2017 försämrades punktligheten med 3,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari 2018: 75,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,9 procentenheter under januari 2018 jämfört med december 2017. Jämfört med januari 2017 försämrades punktligheten med 6,8 procentenheter.