Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2018-januari 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för januari 2018.

Punktligheten för persontågen under januari blev 90,4 procent vilket innebär att 81 701 av 90 364 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,4 procentenheter bättre jämfört med januari 2018.

Under januari visade Lång- och Medeldistanstågen upp ett lägre punktlighetsresultat jämfört med föregående månad. Långdistanstågens punktlighetsresultat backade med 5,5 procentenheter, Medeldistanstågens punktlighetsresultat med 2,3 procentenheter. Kortdistanstågens punktlighetsresultat förbättrades däremot med 0,8 procentenheter till 94,5 vilket är det enskilt bästa månadsresultatet sedan juli 2017.

Januari i siffror

Under januari ställdes 1 538 tåg in akut, vilket motsvarar 1,7 procent av antalet planerade tåg. En stor andel av dessa, 1 163, var medeldistanståg vilket bidrog till att segmentet backade till under 90%. Medeldistanstågen stod för 42% av det totala antalet planerade tåg under månaden (Kortdistanståg stod för 51%, Långdistanstågen för 7% av planerade tågavgångar).

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 26 januari. Av 2 156 planerade persontåg ankom 2 089 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 96,9 procent.

Högst punktlighet en vardag hade fredag 4 januari då 2 943 av 3 152 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,4 procent.
Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade onsdag 2 januari. Av 3 137 planerade persontåg ankom 2 535 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 80,8 procent. Det som främst drog ner punktligheten var ett antal händelser i det tätt trafikerade Stockholmsområdet. På grund av ett snöoväder/storm sänktes av säkerhetsskäl exempelvis hastigheten för de tåg som behövde passera över Igelstabron vid Södertälje Syd. Dessutom inträffade ett signalanläggningsfel samt ett elanläggningsfel vid Älvsjö söder om Stockholm C.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet/nedsatt hastighet, 1-31 januari.
  • Nedsatt hastighet över Igelstabron vid Södertälje syd på grund av oväder, 1-2 januari.
  • Spårfel/avstängt spår vid Märsta norr om Stockholm C, 8-10 januari.
  • Personpåkörning/trafikstopp vid Partille på Västra stambanan, 25 januari.
  • Misstänkt nedriven kontaktledning mellan Norsesund och Floda på Västra stambanan, 17 januari.
  • Signalanläggningsfel på Göteborgs Central, 18 januari.
  • Hastighetsnedsättningar vid Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-31 januari.
  • Spår/växelfel vid Kummelby, signalfel vid Blackvreten norr om Stockholm C, 21 januari.
  • Hastighetsnedsättning Flemingsberg-Huddinge, 24-31 januari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg januari 2019: 90,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 1,0 procentenheter under januari 2019 jämfört med december 2018. Jämfört med januari 2018 förbättrades punktligheten med 2,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) januari 2019: 94,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,8 procentenheter under januari 2019 jämfört med december 2018. Jämfört med januari 2018 förbättrades punktligheten med 3,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari 2019: 87,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,3 procentenheter under januari 2019 jämfört med december 2018. Jämfört med januari 2018 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari 2019: 77,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,5 procentenheter under januari 2019 jämfört med december 2018. Jämfört med januari 2018 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter.