Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2019-januari 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för Januari 2020.

När persontågens punktlighet för januari summeras blev det för tredje månaden i rad en putsning av den tidigare toppnoteringen. Totalt ankom 85 708 av 90 867 planerade persontåg slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 94,3 procent.

Med en punktlighet på 94,3 procent slogs den tidigare bästa månadsnoteringen med 1,3 procentenheter, detta samtidigt som det aldrig tidigare körts så många persontåg under en januarimånad som i år. Sett till framförda persontåg har trafiken ökat med över 20 procent sedan 2013.

– Självklart gläds hela branschen, och förhoppningsvis även resenärerna, åt att siffrorna går åt rätt håll. För inte bara är punktligheten bättre än någonsin tidigare, efterfrågan på tågresor fortsätter öka vilket visar att järnvägen spelar en allt större roll i allt fler människors liv. Det sporrar oss att fortsätta rusta, modernisera och bygga ut anläggningen för att leva upp till de ökande krav både vi och vår omvärld ställer på järnvägen - för vi kan aldrig vara nöjda innan resenärerna är det säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

Vad förklarar då den förbättring som skett de senaste månaderna?

– Det är flera saker som samverkar. Vi har ett konstruktivt branschsamarbete som fokuserar på resultat samt att vi förra året genomförde flera riktade insatser runt storstadsområden och på viktiga stråk. Vi planerar också trafik och banarbeten med lite högre marginaler tack vare nya konstruktionsregler. Dessutom har det ur ett järnvägsperspektiv gynnsamma vädret gjort att såväl personal som fordon och anläggning belastats mindre – det spelar också roll på sista raden avslutar Roberto.

Januari i siffror

Under januari landade kortdistanstågen på en punktlighet på 96,2 procent, en putsning av den tidigare toppnoteringen från december 2019 med 0,2 procentenheter. Medeldistanstågens punktlighet blev 93,0, en förbättring med 2,1 procentenheter jämfört med december 2019. Långdistanstågens punktlighet blev 88,9 procent, en förbättring med 4,5 procentenheter. I jämförelse med januari 2019 förbättrades punktlighetsresultatet med 1,7 procentenheter för kortdistanstågen, med 5,3 för medeldistanstågen och med 11,5 för långdistanstågen.

Sett till enskilda dagar har punktligheten varit över 95 procent i 13 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade söndag 12 januari då 2 192 av 2 238 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,4 procent. Högst punktlighet en vardag hade torsdag 2 januari då 3 035 av 3 147 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna ”klämdag” blev därmed 96,5 procent.                    

Lägst punktlighet för en enskild dag hade onsdag 15 januari då 2 954 av 3 288 planerade persontåg ankom slutstation senast fem minuter efter tidtabell. De enskilt största orsakerna till att punktligheten föll till 89,8 procent var bland annat två händelser med obehöriga i spårområdet (i Citytunneln vid Malmö C och vid Upplands Väsby) samt ett elanläggningsfel som gjorde delar av Göteborg Central strömlöst.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Signalanläggningsfel vid Huddinge, söder om Stockholm C, 24 januari.
  • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Häggvik, norr om Stockholm C, 3-4 januari.
  • Obehöriga i spårområdet, norr om Stockholm C, 27 januari.
  • Spårväxel-fel Göteborgs Central, 21 januari.
  • Växelfel / enkelspårsdrift Floda-Lerum på Västra stambanan, 23 januari.
  • Persontåg med lokskada / evakuering av resenärer / enkelspårsdrift Alingsås-Västra Bodarne, 28 januari.
  • Obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Upplands Väsby, 20 januari.
  • Urspårning av tåg vid växling, Örebro Central, 23 januari.
  • Obehöriga i spårområdet, i Citytunneln vid Malmö C, 15 januari.
  • Persontåg med bromsfel Mosselund-Hässleholm/ evakuering av resenärer / enkelspårsdrift, 8 januari.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg januari 2020: 94,3 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,3 procentenheter under januari 2020 jämfört med december 2019.
Jämfört med januari 2019 förbättrades punktligheten med 3,9 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) januari 2020: 96,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,2 procentenheter under januari 2020 jämfört med december 2019.
Jämfört med januari 2019 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari 2020: 93,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,1 procentenheter under januari 2020 jämfört med december 2019.
Jämfört med januari 2019 förbättrades punktligheten med 5,3 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari 2020: 88,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 4,5 procentenheter under januari 2020 jämfört med november 2019.
Jämfört med januari 2019 förbättrades punktligheten med 11,5 procentenheter.