Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2016-juli 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för juli 2017.

Färre banarbeten och mer spårkapacitet i Stockholm tack vare Citybanan, bidrog till en riktigt god punktlighet för persontrafiken under juli.

Punktligheten för persontågen i juli blev 92,6 procent. Detta är det bästa månadsresultatet sedan mars 2014. Jämfört med juni så är punktlighetsresultatet för persontågen en förbättring med 3,2 procentenheter. Jämfört med juli månad förra året så är punktlighetsresultatet en förbättring med 0,5 procentenheter.

Under månaden har det varit färre upprustningsarbeten av infrastrukturen vilket ger färre hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter och mindre risk för störningar. Exempelvis så avslutades spårbytet på Södra stambanan på sträckan Alvesta – Hässleholm den 27 juni. Under semestermånaden juli framförs det dessutom också färre tåg jämfört med övriga månader. Det innebär att eventuella störningar i tågtrafiken inte ger lika stora konsekvenser med följdförseningar på övriga tåg.

Den 10 juli invigdes dessutom Citybanan i Stockholm vilket gör att spårkapaciteten blivit större i området och att pendeltågstrafiken flyttats dit.

Störningar som trots allt uppstår i tågtrafiken får nu mindre konsekvenser, färre tåg blir fast i de "flaskhalsar" som förut bildades när något av spåren genom Stockholm inte kunde trafikeras.

Man kan även konstatera att vädermässigt har sommaren varit gynnsam för tågtrafiken. Under juli var det mycket få väderrelaterade störningar såsom värmeåskväder, solkurvor och liknande.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under juli kan här nämnas;

  • Arbeten med inkoppling av Citybanan (Stockholm) innan invigningen 1-10 juli.
  • Kontaktledningsupprustning på Västra stambanan på sträckan Stenstorp – Falköping 1-31 juli.
  • Gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 juli.
  • Signalanläggningsfel Järna – Södertälje Syd 28 juli.
  • Nedfallet träd över kontaktledningen som orsakade brand / elfel Knivsta – Uppsala 3 juli.
  • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö 1-12 juli.
  • Nedriven kontaktledning vid Sköldinge på Västra stambanan 24 juli.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndag 3 juli. Av de 2588 persontåg som gick denna dag ankom 2275 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 87,9 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 8 juni. Av de 1909 persontåg som gick denna dag ankom 1850 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,5 procent.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juli 2017: 92,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 3,2 procentenheter under juli 2017 jämfört med juni 2017. Jämfört med juli 2016 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juli 2017: 95,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 3,2 procentenheter under juli 2017 jämfört med juni 2017. Jämfört med juli 2016 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli 2017: 90,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,5 procentenheter under juli 2017 jämfört med juni 2017. Jämfört med juli 2016 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli 2017: 80,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 8,7 procentenheter under juli 2017 jämfört med juni 2017. Jämfört med juli 2016 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.