Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2017-juli 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för juli 2018.

Punktligheten för persontågen under juli blev 87,0 procent vilket innebär att 67 053 av 77 056 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 1,2 procentenheter bättre jämfört med juni 2018.

Sommarens torka och långvarigt höga temperaturer har haft fortsatt stor påverkan på järnvägstrafiken under juli. Liksom i maj och juni har bland annat solkurvor och bränder resulterat i för årstiden ovanligt många akuta hastighetsnedsättningar och inställda tåg. Dessutom orsakade ett antal häftiga åskoväder i slutet av månaden både översvämningar och störningar i signalanläggningen vilket också bidrog till ett punktlighetsutfall på under 90 procent.

Resultat för juli

Under juli visade både kort- och långdistanstågen ett något förbättrat punktlighetsresultat gentemot föregående månad, medan utfallet för medeldistanstågen blev likvärdigt det för juni.

Högst punktlighet för en enskild dag under juli hade lördagen den 7 juli. Av 1932 planerade persontåg ankom 1808 till sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 93,6 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll på söndagen 29 juli då 1396 av 1789 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 78,0 procent, och den enskilt största orsaken var ett häftigt åskväder över Uppsala/Stockholms-regionen som bland annat resulterade i översvämningar på Uppsala Central och ett signalanläggningsfel vid Skogås söder om Stockholm.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Banarbeten / spårbyte på Västra Stambanan på sträckan Alingsås-Herrljunga-Floby, 1-31 juli.
 • Bränder invid spåret söder om Hallsberg, främst på sträckan Gårdsjö-Finnerödja, hastighetsnedsättningar 13-16 juli.
 • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-31 juli.
 • Signalanläggningsfel vid Alingsås på Västra stambanan 9-10 juli.
 • Signalanläggningsfel vid Upplands Väsby norr om Stockholm 3 juli.
 • Dåligt spårläge / solkurva / hastighetsnedsättningar Baggetorp-Vingåker på Västra stambanan, 16-31 juli.
 • Banarbeten/plattformshöjning vid Åmål 1-31 juli.
 • Spårfel / solkurva vid Helsingborg C, hastighetsnedsättningar 24-31 juli.
 • Översvämningar efter åskväder vid Uppsala Central 29 juli.
 • Spårfel / solkurva vid Hovsta norr om Örebro, hastighetsnedsättningar 1-12 juli.
 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 juli.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen, men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. I punktlighetsmåttet (STM) ingår akut inställda tåg. Det innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som försenade.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg juli 2018: 87,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet förbättrades med 1,2 procentenheter under juli 2018 jämfört med juni 2018. Jämfört med juli 2017 försämrades punktligheten med 5,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juli 2018: 92,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter under juli 2018 jämfört med juni 2018. Jämfört med juli 2017 försämrades punktligheten med 2,6 procentenheter.


 

Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli 2018: 83,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet under juli 2018 är likvärdigt med punktligheten under juni 2018. Jämfört med juli 2017 försämrades punktligheten med 7,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli 2018: 64,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 4,7 procentenheter under juli 2018 jämfört med juni 2018. Jämfört med juli 2017 försämrades punktligheten med 16,0 procentenheter.