Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2018-juli 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för juli 2019.

Ett mer normalt sommarväder i kombination med mer effektivt planerade banarbeten och en kraftig minskning av incidenter kopplat till spårspring, solkurvor och bränder bidrog till att årets juli blev den bästa juli-månaden sedan nuvarande mått infördes.

Under juli ankom 74 937 av 80 919 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,6%. Resultatet, som är det näst bästa för en enskild månad sedan januari 2013, beror på flera samverkande faktorer. Bland annat har sommarens många banarbeten planerats med bättre marginaler och större tidspåslag, vilket gett positiva effekter på framförallt Västra stambanan. Dessutom har antalet förseningar på grund av obehöriga i spår, bränder, åska och solkurvor minskat kraftigt jämfört med såväl juli 2018 som med juni 2019.

Sammantaget förbättrades punktligheten för samtliga tre segment under juli jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,6 procentenheter, medeldistanstågen med 4,1 och långdistanstågen med 12,7 procentenheter. I jämförelse med förra årets sommar var förbättringen ännu större; upp 2,1 procentenheter för kortdistanstågen, 8,2 för medeldistanstågen och plus 18,4 procentenheter bättre för långdistanstågen.

Juli i siffror

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 29 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet en enskild dag hade lördagen den 6 juli. Av 2 131 planerade persontåg ankom 2 040 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,7 procent. Högst punktlighet en vardag inföll tisdag 16 juli då 2 703 av 2 831 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna tisdag blev därmed 95,5 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag under månaden står onsdag 24 juli för. Av 2 795 planerade persontåg ankom 2 388 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 85,4 procent. De enskilt största orsakerna var en nedriven kontaktledning vid korsningen mellan Ostkustbanan och Arlandabanan norr om Stockholm C, ett kontaktledningsfel orsakat av en fågel vid Ängelholm samt enkelspårsdrift med hastighetsnedsättningar på Södra stambanan mellan Linköping och Mantorp.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Nedriven kontaktledning / brand i teknikhus vid Vätteryd mellan Hässleholm och Höör på Södra stambanan, 19-21 juli.
  • Enkelspårsdrift / hastighetsnedsättningar på sträckan Linköping-Mantorp p.g.a. banarbete/ballastrening, 11-31 juli.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av slipersbyten vid Väse-Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-31 juli.
  • Nedriven kontaktledning vid Skavstaby, norr om Stockholm C, 24 juli.
  • Enkelspårsdrift / hastighetsnedsättningar på sträckan Gistad-Mjölby p.g.a. banarbete/ballastrening, 8-11 juli.
  • Enkelspårsdrift / hastighetsnedsättningar på sträckan Stenstorp-Falköping  p.g.a. banarbeten, 1-31 juli.
  • Signalställverksfel vid Tomteboda Övre norr om Stockholm C, 17 juli.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juli 2019: 92,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 3,4 procentenheter under juli 2019 jämfört med juni 2019. Jämfört med juli 2018 förbättrades punktligheten med 5,6 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) juli 2019: 94,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,6 procentenheter under juli 2019 jämfört med juni 2019. Jämfört med juli 2018 förbättrades punktligheten med 2,1 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli 2019: 91,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 4,1 procentenheter under juli 2019 jämfört med juni 2019. Jämfört med juli 2018 förbättrades punktligheten med 8,2 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli 2019: 83,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 12,7 procentenheter under juli 2019 jämfört med juni 2019. Jämfört med juli 2018 förbättrades punktligheten med 18,4 procentenheter.