Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2018-augusti 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för augusti 2019.

Ett antal händelser under andra hälften av månaden där branden i ett godsmagasin i Hässleholm sticker ut bidrog till att punktligheten för augusti backar till 90,2 procent. Av månadens 84 272 planerade persontåg ankom 75 981 ankom sin slutstation i rätt tid.

Efter en bra start på månaden inträffade ett flertal incidenter med obehöriga i spår, personpåkörningar samt ett antal kraftiga åskoväder som resulterade i omfattande signalfel i södra och västra Sverige. Den enskilt största händelsen var dock tveklöst branden i godsmagasinet i Hässleholm som orsakade stora skador på flera vitala delar av järnvägsanläggningen. Tack vare en stor kraftsamling från flera parter kunde samtliga berörda banor öppna för trafik en vecka efter branden.

Sammantaget backade punktligheten för samtliga tre segment jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 1,6 procentenheter, medeldistanstågen med 3,0 och långdistanstågen med 5,2 procentenheter. I jämförelse med augusti 2018 visar däremot samtliga segment upp ett bättre punktlighetsresultat; kortdistanstågens punktlighet var 1,4 procentenheter bättre, medeldistanstågen 5,9 och långdistanstågen 7,4 procentenheter bättre.

Augusti i siffror

Sett till enskilda dagar så var punktligheten över 90 procent i 21 av månadens 31 dagar. Samtliga dagar med en punktlighet under 90 procent inföll under månadens senare hälft. Högst punktlighet en enskild dag hade lördagen den 24 augusti. Av 2 138 planerade persontåg ankom 2 057 slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på  96,2 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade torsdag 1 augusti då 2 536 av 2 702 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna första dag i månaden blev därmed 93,9 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade torsdag 22 augusti. Av 3 129 planerade persontåg ankom 2 488 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 79,5 procent. De två enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet inträffade båda i Stockholmsområdet och var dels en olycka, dels ett kontaktledningsfel.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under augusti:

  • Brand i ett godsmagasin i Hässleholm med stora skador på järnvägsanläggningen som följd. Påverkan 14-21 augusti.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Årstaberg på sträckan Stockholm C-Älvsjö, 22 augusti.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Hjärup på sträckan Malmö-Lund, 7 augusti
  • Kontaktledningsskada på Stockholm Södra, 22 augusti.
  • Växelfel / signalanläggningsfel efter åskoväder vid Kållered och vid Värnamo, 28 augusti
  • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar på sträckan Gävle-Oslättsfors, 5-27 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar p.g.a.slipersbyten vid Väse-Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-31 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar efter banarbeten vid Storå på Bergslagsbanan, 7-18 augusti
  • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar på sträckan Sundsvall-Timrå, 3-5 augusti.
  • Växelfel / signalanläggningsfel på Stockholm Central, 30 augusti.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg augusti 2019: 90,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,4 procentenheter under augusti 2019 jämfört med juli 2019. Jämfört med augusti 2018 förbättrades punktligheten med 3,7 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) augusti 2019: 93,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,3 procentenheter under augusti 2019 jämfört med juli 2019. Jämfört med augusti 2018 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti 2019: 88,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 3,0 procentenheter under augusti 2019 jämfört med juli 2019. Jämfört med augusti 2018 förbättrades punktligheten med 5,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti 2019: 77,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,2 procentenheter under augusti 2019 jämfört med juli 2019. Jämfört med augusti 2018 förbättrades punktligheten med 7,4 procentenheter.