Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2019-juli 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för juli 2020.

Punktligheten för persontågen under juli blev rekordhöga 95,0 procent. Punktlighetsresultatet för månaden är det högsta sedan januari 2013, eller så långt tillbaks som vi har jämförbar statistik enligt måttet STM(5). Under juli 2020 ankom 68061 av de 71607 planerade persontågen sin slutstation i rätt tid. Resultatet i juli är 2,8 procentenheter högre än föregående månad, och 2,4 procentenheter högre än juliresultatet föregående år.

Det finns flera anledningar till att punktligheten i juli blev så hög, här är några;

 • Det systematiska punktlighetsarbetet i samverkan ger resultat. Det är inte bara i juli som punktligheten varit hög, vi har haft hög punktlighet under årets samtliga månader. Hittills i år ligger punktligheten enligt STM(5) på 94 procent, förra året hade vi en punktlighet enligt STM(5) på 91,3 procent..
 • Robust Infrastruktur. I takt med att vi byter ut gamla slitna spår / växlar / kontaktledngar etc. så får vi ny fräsch infra som fungerar bättre
 • Banarbetena under somrarna kan ibland påverka punktligheten. Förseningar i tågtrafiken på grund av banarbeten har varit väldigt få i juli.
 • Bra väder. Extrem värme, solkurvor, bränder, åskoväder med signalfel, översvämningar har vi i år varit relativt förskonade ifrån sommaren 2020
 • Pandemin / reduktionen av antalet tåg. I och med att det gått färre tåg än normalt i juli så har ”tågträngseln” minskat. De gånger det trots allt uppstår störningar så blir det inte så många ”följdförseningar” på andra tåg som annars hade varit fallet.
 • Kortdistanstågen. I juli har pendeltågen i alla storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö gått mycket bra. Kortdistanstågen har också utgjort en större andel av det totala persontågsutbudet än normalt. (se även nedan).

Avbokade och inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I juli har det i likhet med april, maj och juni varit betydligt fler avbokade och inställda tåg än normalt. Anledning till detta är helt beroende av den pågående corona-pandemin. Under juli 2020 framfördes det 70745 persontåg vilket kan jämföras med juli 2019 då det framfördes 80082 persontåg. Minskningen av antalet tåg är 11,7 procent. Att antalet tåg minskat har fått till följd att tågträngseln minskat, och det i sin tur har inneburit att det har uppstått färre följdförseningar på andra tåg när det uppstår enstaka störningar i tågtrafiken.

Sett till antalet tågkilometer så körde persontågen sammanlagt 8 348 000 km i juli 2020, vilket kan jämföras med 9 638 000 km under juli föregående år. Minskningen i antalet körda tågkilometer är 13,4 procent. Anledning till att minskningen i procent av antalet tågkilometer är större än av antalet inställda tåg, är att det i högre utsträckning har varit långdistanståg som blivit inställda.

Under en normalmånad utgör kortdistanstågen cirka 51 procent av persontågen, medeldistanstågen 41,5 procent, medan långdistanstågen utgör cirka 7,5 procent av persontågen. Under denna speciella ”corona-månad” juli 2020, så har kortdistanstågen utgjort 53,8 procent, medeldistanstågen 41,5 procent, medan långdistanstågen har utgjort 4,7 procent av persontågen. Detta, att andelen kortdistanståg ökat och att antalet långdistanståg minskat har under månaden haft positiv inverkan på det totala punktlighetsresultatet för persontågen.

Juli i siffror

Gentemot föregående månad förbättrades punktlighetsresultat för samtliga tre segment, kortdistanstågen ökade med 2,8 procentenheter, medeldistanstågen med 2,8 och långdistanstågen med hela 9,3 procentenheter. Även i jämförelse med samma månad föregående år, juli 2019, förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 2,1 procentenheter, medeldistanstågen med 2,0 och långdistanstågen med 6,0 procentenheter.

Under juli så är punktlighetsresultatet för kortdistanstågen (97,0 procent) och långdistanstågen (89,0 procent) All time high.     För medeldistanstågen så är punktlighetsresultatet i juli (93,2 procent) det näst högsta sedan januari 2013, eller så långt tillbaks som vi har jämförbar statistik. Endast maj 2020 (93,3 procent) har högre punktlighetsresultat än juli 2020 för medeldistanstågen.

 • 80,4 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 8,7 procentenheter bättre än juli 2019
 • 91,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 4,9 procentenheter bättre än juli 2019
 • 95,0 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) –2,4 procentenheter bättre än juli 2019
 • 96,9 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 1,3 procentenheter bättre än juli 2019
 • 97,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 0,9 procentenheter bättre än juli 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under juli 8 minuter

Sett till enskilda dagar under juli så var punktligheten över 95 procent i 22 dagar, och över 90 procent i alla månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 11 juli, då 1821 av de 1876 planerade persontågen ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 97,1 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade måndag 13 juli då 2423 av de 2510 planerade persontågen ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,5 procent.    

Lägst punktlighet för en enskild dag i månaden hade söndag 5 juli. Av de 1779 planerade persontågen denna dag ankom 1609 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 90,4 procent. Den enskilt största orsaken till det relativt låga punktlighetsresultatet denna dag var en nedriven kontaktledning vid Ballingslöv på sträckan Älmhult-Hässleholm på Södra Stambanan.

De enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under månaden:

 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Smålandsstenar – Landeryd, 1-31 juli.
 • Banarbete / hastighetsnedsättningar inför fjärrstyrning vid Ludvika, 6-31 juli.
 • Signalanläggningsfel vid Kolbäck på Mälarbanan, 29-30 juli.
 • Olycka med signal / tåg 11132 vid Arlöv på Södra stambanan, 2-3 juli.
 • Stillastående tåg med fordonsfel vid Norsesund på Västra stambanan, 22 juli.
 • Olycka, fågel / kontaktledning vid Hässleholm, 5 juli.
 • Signalanläggningsfel Arboga-Örebro, 17 juli.
 • Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra, 7 juli.
 • Obehöriga i spårområdet vid Hyllie söder om Malmö C, 19 juli.
 • Signalanläggningsfel vid Kungsängen på Mälarbanan, 30 juli.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juli 2020: 95,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 2,8 procentenheter under juli 2020 jämfört med juni 2020. Jämfört med juli 2019 förbättrades punktligheten med 2,4 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) juli 2020: 97,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,8 procentenheter under juli 2020 jämfört med juni 2020. Jämfört med juli 2019 förbättrades punktligheten med 2,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli 2020: 93,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,8 procentenheter under juli 2020 jämfört med juni 2020. Jämfört med juli 2019 förbättrades punktligheten med 2,0 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli 2020: 89,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 9,3 procentenheter under juli 2020 jämfört med juni 2020. Jämfört med juli 2019 förbättrades punktligheten med 6,0 procentenheter.