Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juni 2017-juni 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för juni 2018.

Punktligheten för persontågen under juni blev 85,8 procent vilket innebär att 70 473 av de 82 159 planerade persontågen ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 0,6 procentenheter bättre än för maj 2018.

I stora delar av landet har årets juni kännetecknats av en fortsatt högsommarvärme, vilket liksom under maj skapat stora påfrestningar på järnvägssystemet. Kraftiga temperaturskillnader mellan dag och natt orsakar rörelser i rälsen, vilket vållar dåliga spårlägen som i sin tur gör att tåg av säkerhetsskäl måste gå med reducerad hastighet. Ovanligt höga dagstemperaturer har också gjort att ett flertal solkurvor uppstått, och dessutom har den extrema torkan bidragit till inställda tåg då bränder uppstått på grund av exempelvis gnistbildning från bromsande tåg.- Säkerheten går självklart alltid först, och jag har full förståelse för den frustration som uppstår när det blir stopp i tågtrafiken oavsett anledning. Men även om det varit ännu en tuff månad ser vi tecken på att punktligheten är på väg åt rätt håll. Som ett led i arbetet att skapa förutsättningar för både nödvändiga underhållsinsatser och en tillförlitlig tidtabell glesas trafiken på västra stambanan, det stråk som varit hårdast drabbad av störningar, ut ett par veckor nu under den mest intensiva banarbetsperioden säger Roberto Maiorana, Trafikledningschef på Trafikverket.Resultat för juni

Under juni visade kort- och medeldistanstågen ett förbättrat punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Däremot har långdistanstågens punktlighetsresultat försämrats, framförallt på Västra stambanan.

Högst punktlighet för en enskild dag under juni hade midsommardagen 23 juni. Av 1895 planerade persontåg denna lördag ankom 1822 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 96,1 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll måndag 4 juni. Av de 3141 planerade persontåg ankom 2349 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 74,8 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet denna måndag var ett flertal bränder längs sträckan Katrineholm-Hallsberg på Västra stambanan, en olycka med obehöriga i spårområdet söder om Stockholm samt ett växelfel på Göteborgs Central.

Exempel på händelser som påverkade punktligheten negativt under juni:

 • Banarbeten / spårbyte på Västra Stambanan på sträckan Alingsås-Herrljunga-Floby, 1-30 juni.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Sunderbyns Sjukhus på sträckan Boden-Luleå 1-27 juni.
 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 juni.
 • Hastighetsnedsättning på sträckan Lidnäs-Moheda på Södra stambanan 1-14 juni.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar på sträckan Alväng-Hovsta 1-8 juni.
 • Spårfel / hastighetsnedsättning på sträckan Säby-Ekeby söder om Uppsala, 1-8 juni.
 • Nedsatt hastighet, begränsad framkomlighet vid Hallsberg p.g.a. dubbelspårsbygge, 19-30 juni.
 • Obehöriga i spårområdet / olyckshändelse vid Flemingsberg 4 juni.
 • Signalställverksfel i Norrköping 13 juni.
 • Kontaktledningsfel / elfel vid Älvsjö söder om Stockholm, 14 juni.
 • Obehöriga i spårområdet / avsyning av banan vid Upplands Väsby norr om Stockholm 19 juni.
 • Signalfel p.g.a. avgrävda kablar vid Herrljunga på Västra stambanan, 25-27 juni.
 • Urspårning av ett godståg vid Skymossen söder om Hallsberg, 27 juni.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation räknas som icke-punktligt. I punktlighetsmåttet (STM) ingår akut inställda tåg, vilket innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som försenade.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen, men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till järnvägsföretagen eller till Trafikverket för att få statistik över ankomst till bangård. 

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juni 2018: 85,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,6 procentenheter under juni 2018 jämfört med maj 2018. Jämfört med juni 2017 försämrades punktligheten med 3,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juni 2018: 91,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter under juni 2018 jämfört med maj 2018. Jämfört med juni 2017 försämrades punktligheten med 1,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni 2018: 83,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,6 procentenheter under juni 2018 jämfört med maj 2018. Jämfört med juni 2017 försämrades punktligheten med 5,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni 2018: 59,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,3 procentenheter under juni 2018 jämfört med maj 2018. Jämfört med juni 2017 försämrades punktligheten med 12,0 procentenheter.