Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juni 2018-juni 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för juni 2019.

En olycksdrabbad inledning med olyckor och åskoväder bidrog till att persontågens punktlighet för juni hamnade under 90 procent. 72 825 av 81 668 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid vilket gav ett utfall på 89,2 procent.

Den främsta orsaken till att persontågens punktlighet efter tre månader över 90 procent föll tillbaka var främst en kraftig ökning av olyckor, tillbud och yttre faktor. Jämfört med maj registrerades dubbelt så många tågstörande händelser under juni inom denna kategori som förutom ett bombhot på Malmö C även rymmer exempelvis spårspring, åskoväder och bränder. Enbart bombhotet den 10 juni medförde att drygt 70 tåg i genomsnitt blev en timme försenade, ytterligare 70 tåg blev akut inställda och räknas i statistiken därmed som försenade.

Sammantaget fick detta till följd att samtliga tre segment backar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 2,0, medeldistanstågen med 1,4 och långdistanstågen med 9,6 procentenheter. Jämfört med juni 2018 förbättrades dock punktlighetsresultatet för samtliga segment, allra mest för långdistanstågen som ökade med 10,3 procentenheter.

Juni i siffror

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent under 16 av månadens 30 dagar. Den enskilda dag med högst punktlighet var midsommarafton då 1 867 av 1 947 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,9 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade fredag 28 juni då 2 895 av 3 088 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,8 procent.

Månadens lägsta punktlighet står torsdag 20 juni för då 2 669 av 3 246 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev 82,2 procent, och de enskilt största orsakerna var en påkörningsolycka, ett växelfel samt ett elanläggningsfel som alla inträffade på Södra stambanan.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under juni:

 • Obehöriga i spåret vid Huddinge, söder om Stockholm C, 3 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Åkarp, strax norr om Malmö, 20 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Helenelund, norr om Stockholm C, 18 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Åkarps norra, strax norr om Malmö, 24 juni.
 • Åska / signalfel vid Simonstorp mellan Katrineholm och Norrköping på Södra stambanan, 3-4 juni.
 • Åska / elfel / signalfel i och omkring Jönköping, 12 juni.
 • Avbränd / nedriven kontaktledning orsakad av en fågel på Malmö C, 24 juni.
 • Spårväxelfel vid Tomteboda Övre, strax norr om Stockholm Central, 4 juni.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Baggetorp på Västra stambanan, 7-10 juni.
 • Spårväxelfel vid Björnkulla, söder om Stockholm C på Västra stambanan, 17 juni.
 • Hastighetsnedsättningar på grund av slipersbyten vid Väse-Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-30 juni.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juni 2019: 89,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,2 procentenheter under juni 2019 jämfört med maj 2019. Jämfört med juni 2018 förbättrades punktligheten med 3,4 procentenheter.

 

Diagram över punktlighetsstatistik för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) juni 2019: 93,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under juni 2019 jämfört med maj 2019. Jämfört med juni 2018 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter.

 

Diagram över punktlighetsstatistik för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni 2019: 87,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,4 procentenheter under juni 2019 jämfört med maj 2019. Jämfört med juni 2018 förbättrades punktligheten med 4,1 procentenheter.

 

Diagram över punktlighetsstatistik för långdistanståg

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni 2019: 70,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 9,6 procentenheter under juni 2019 jämfört med maj 2019. Jämfört med juni 2018 förbättrades punktligheten med 10,3 procentenheter.