Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juni 2019-juni 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för juni 2020.

Trenden fortsätter med ett bättre månadsvis punktlighetsresultat under 2020 jämfört med tidigare år. Utfallet för juni slutade på 92,2 procent då 64 557 av 70 003 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktligaste dag var midsommarafton.

En rad tidstypiska sommarhändelser kom att bidra till att persontågens punktlighet under juni för första gången sedan november 2019 hamnade under 93 procent. Förutom att den pågående banarbetssäsongen inneburit mer omfattande hastighetssänkningar än planerat handlar det om åskoväder som påverkat signalanläggningen samt om höga temperaturer som orsakat bränder och risk för solkurvor.

– När vi nu summerat juni ser vi ändå att persontågens punktlighet för hela det första halvåret 2020 landar på 93,8 procent vilket är det klart bästa utfallet sedan nuvarande mått infördes 2013. Det visar att de insatser vi gör får effekt, vilket så klart sporrar oss i vårt pågående arbete med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Målet är att vi tillsammans med järnvägsföretagen över tid ska fortsätta leverera en jämn och hög punktlighet som gärna överträffar resenärers och godstransportköpares med rätta högt ställda förväntningar säger Madeleine Frödell, trafikledningsområdeschef Trafik.

Precis som under april och maj har corona-pandemin påverkat trafiken även under juni, främst i form av ett stort antal avbokade och inställda tåg. Under juni 2020 framfördes det knappt 15 procent färre persontåg än under juni 2019. Sett till antalet tågkilometer är minskningen nästan dubbelt så stor då det i hög utsträckning är långdistanståg som ställts in. 

Juni i siffror

Resultatet för juni är 3,0 procentenheter bättre jämfört med juni 2019. Sett till enskilda dagar under juni var punktligheten över 95 procent i 5 dagar, och över 90 procent under 26 av månadens 30 dagar. Totalt ställdes 1 473 avgångar (2,1 procent) in samma dag eller dagen innan avgång, och dessa räknas i statistiken som försenade.

 • 74,8 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 8,0 procentenheter bättre juni 2019
 • 87,1 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) - 5,3 procentenheter bättre än juni 2019
 • 92,2 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 3,0 procentenheter bättre än juni 2019
 • 94,8 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 1,8 procentenheter bättre än juni 2019
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) - 1,2 procentenheter bättre än juni 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg under juni var 10 minuter

Gentemot föregående månad försämrades punktlighetsresultat för samtliga segment, kortdistanstågen backade med 0,9 procentenheter, medeldistanstågen med 0,6 och långdistanstågen med 5,5 procentenheter. I jämförelse med juni 2019 förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 1,3 procentenheter, medeldistanstågen med 3,3 och långdistanstågen med 9,4 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade midsommarafton fredag 19 juni, då 1 616 av 1 689 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna ljusa afton blev därmed 95,7 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade torsdag 11 juni då 2 496 av 2 618 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,3 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade torsdag 4 juni då 2 171 av 2 553 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktligheten inte blev bättre än 85 procent denna torsdag var dels ett kontaktledningsfel vid Älvsjö, dels ett elanläggningsfel vid Flemingsberg.

Topp 10 enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under månaden:

 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Smålandsstenar – Landeryd, 2-31 juni.
 • Hastighetsnedsättningar vid Sävast, söder om Boden C p.g.a. slipersbyten, 1-24 juni.
 • Kontaktledningsfel vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 4 juni.
 • Överdraget ban-/broarbete vid Töreboda på Västra stambanan, 28-30 juni.
 • Signalanläggningsfel vid Huddinge, 24 juni.
 • Hastighetsnedsättningar efter urspårning, vid Torpshammar på Mittbanan, 15-28 juni.
 • Spår-/signalfel på Göteborgs Central 1 juni.
 • Elanläggningsfel vid Flemingsberg, söder om Stockholm C, 4 juni.
 • Signalfel på grund av åska / blixtnedslag vid Önnestad på Blekingekustbanan, 20 juni.
 • Signalfel på grund av åska / blixtnedslag vid Stenkullen på Västra Stambanan, 20 juni.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg juni 2020: 92,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under juni 2020 jämfört med maj 2020. Jämfört med juni 2019 förbättrades punktligheten med 3,0 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) juni 2020: 94,6 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,9 procentenheter under juni 2020 jämfört med maj 2020. Jämfört med juni 2019 förbättrades punktligheten med 1,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni 2020: 90,4 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,9 procentenheter under juni 2020 jämfört med maj 2020. Jämfört med juni 2019 förbättrades punktligheten med 3,3 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni 2020: 79,7 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,4 procentenheter under juni 2020 jämfört med maj 2020. Jämfört med juni 2019 förbättrades punktligheten med 9,4 procentenheter.