Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2017-maj 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för maj 2018.

Punktligheten för persontågen under maj blev 85,2 procent vilket innebär att 74 245 av 87 160 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 4,5 procentenheter lägre än för april 2018.

En järnvägsanläggning mår bäst av långsamma övergångar mellan olika årstider. Med det i åtanke har 2018 bjudit på ett flertal utmaningar där en lång och snörik vinter följdes av rekordvärme. Det snabba väderomslaget har för järnvägen inneburit att tillfälliga hastighetsnedsättningar på grund av att exempelvis tjälskador inte hunnit åtgärdas innan ordinarie banarbetssäsong inleddes.

- Parallellt med att hantera vinterns efterdyningar har den tidiga värmen och torkan också orsakat både solkurvor samt gräs- och skogsbränder som gjort att järnvägar i framförallt Västmanland och Värmland tidvis behövt stängas av. Det har resulterat i ett mycket störningskänsligt läge där varje liten försening snabbt får stora följdverkningar, framförallt i storstadsområdena där trafiken är som mest intensiv och vid pågående banarbeten med enkelspårsdrift säger Roberto Maiorana, Trafikledningschef på Trafikverket, och fortsätter:

- Det står helt klart att vi inte kunnat leva upp till kundernas och resenärernas förväntningar. Här behövs krafttag, och det får inte finnas utrymme för tvivel om att vi kommer göra det som krävs för att tågen först och främst ska gå som planerat och för att vi ska kunna ge tillförlitliga prognoser om något oväntad händer.

Resultat för maj

Punktlighetsresultatet för maj är det lägsta sedan januari 2013, vilket är så långt tillbaka Trafikverket har data med måttet STM5. Samtliga sorters persontåg uppvisar en lägre punktlighet jämfört med föregående månad, och sämst gick det för långdistanstågen där punktligheten blev 63,2 procent.

Ett punktligt tåg ska ankomma sin slutstation senast 5 minuter efter tidtabell. Högst punktlighet för en enskild dag hade återigen en lördag. Den 5 maj ankom 1938 av 2071 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev därmed 93,6 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under maj blev det måndagen den 14:e. Av 3161 planerade persontåg ankom 2308 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 73,0 procent. Utfallet förklaras delvis av en tågurspårning i Flen med efterföljande spårväxelfel, enkelspårsdrift och hastighetsnedsättning. Under dagen upptäcktes även en solkurva och ett spårväxelfel vid Mölndals nedre samt ett spårväxelfel vid Stockholm City. Konsekvensen var att ett stort antal tåg försenades eller ställdes in.

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Banarbeten / spårbyte på Västra Stambanan på sträckan Alingsås-Herrljunga, 5-31 maj.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Hovsta – Alväng på Mälarbanan 1-31 maj.
 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 maj.
 • Nedriven kontaktledning vid Skavstaby norr om Stockholm 16 maj.
 • Spårfel / hastighetsnedsättning Dingtuna-Kolbäck på Mälarbanan 25-31 maj.
 • Spårväxelfel / hastighetsnedsättningar vid Mölndals nedre på Västkustbanan 13-25 maj.
 • Spårväxelfel vid Arlöv på Södra stambanan 4-5 maj.
 • Elfel / strömlöst vid och omkring Lund 8 maj.
 • Nedriven kontaktledning Norrköping C 9-10 maj.
 • Kontaktledningsfel vid Hässleholm 30-31 maj.
 • Hastighetsnedsättningar Charlottenberg-Åmotsfors på Värmlandsbanan 1-31 maj.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg maj 2018: 85,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 4,5 procentenheter under maj 2018 jämfört med april 2018. Jämfört med maj 2017 försämrades punktligheten med 2,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj 2018: 90,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 3,2 procentenheter under maj 2018 jämfört med april 2018. Jämfört med maj 2017 försämrades punktligheten
med 1,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj 2018: 82,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 4,6 procentenheter under maj 2018 jämfört med april 2018. Jämfört med maj 2017 försämrades punktligheten med 3,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj 2018: 63,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 13,2 procentenheter under maj 2018 jämfört med april 2018. Jämfört med maj 2017 försämrades punktligheten med 5,5 procentenheter.