Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2018-maj 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för maj 2018.

Punktligheten för persontågen under maj blev 91,4 procent vilket innebär att 81 965 av 89 672 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 6,2 procentenheter bättre jämfört med maj 2018.

Allra bäst gick återigen kortdistanstågen som står för lite mer än hälften av all persontågstrafik. Utfallet för maj blev 95,3 procent, vilket innebär att segmentet nådde det branschgemensamma målet om en punktlighet på 95% för andra månaden i rad. Precis som under april var storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö där huvuddelen av kortdistanstrafiken körs förskonade från större störningspåverkande incidenter eller händelser.

Maj i siffror

Under maj skedde endast mindre förändringar för de tre segmenten jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet backade med 0,2 procentenheter, medeldistanstågen med 1,2 procentenheter och långdistanstågen med 0,9 procentenheter. I jämförelse med maj 2018 förbättrades punktlighetsresultatet betydligt för samtliga segment; Kortdistanstågen ökade med 4,7, Medeldistanstågen med 6,2 och Långdistanstågen med hela 16,3 procentenheter.

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent i 23 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 18 maj. Av 2 144 planerade persontåg ankom 2 073 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 96,7 procent. Den vardag som hade högst punktlighet var månadens sista dag då 2 777 av 2 958 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultat fredagen den 31 maj landade därmed på 93,9 procent.

Med en punktlighet på 83,1 procent blev fredagen den 3 maj den dag i månaden som hade lägst punktlighet. Av 3 260 planerade persontåg ankom 2 708 sin slutstation i rätt tid, och de enskilt största orsakerna var en nedriven kontaktledning på Göteborgs Central, ett tåg med fordonsskada som gav enkelspårsdrift på Västra stambanan mellan Alingsås och Floda samt en hastighetsnedsättning mellan Linddalen och Vretstorp på Västra stambanan.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under maj:

  • Nedriven kontaktledning vid Göteborgs Central 3 maj.
  • Hastighetsnedsättningar p.g.a. slipersbyten vid Sunne på Kil-Torsby-banan, 1-31 maj.
  • Elanläggningsfel vid Hallsbergs personbangård, 16 maj.
  • Spårväxelfel vid Myrbacken, enkelspårsdrifter Knivsta- Märsta/Arlanda, 7-8 maj.
  • Misstänkt kontaktledningsrivning / elanläggningsfel vid Flemingsberg söder om Stockholm C, 7-9 maj.
  • Strömavtagarfel på ett järnvägsfordon, spänningslöst vid Höör på södra stambanan, 8 maj.
  • Signalanläggningsfel vid Lerum-Jonsered på Västra stambanan, 8-9 maj.
  • Elanläggningsfel vid Hallsbergs rangerbangård, 16 maj.
  • Hastighetsnedsättningar Linddalen-Vretstorp på Västra stambanan, 3-10 maj.
  • Hastighetsnedsättningar p.g.a. ett flertal spårväxelarbeten på sträckan Alvesta-Hässleholm, 3-31 maj.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

 Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg maj 2019: 91,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under maj 2019 jämfört med april 2019.
Jämfört med maj 2018 förbättrades punktligheten med 6,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj 2019: 95,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,2 procentenheter under maj 2019 jämfört med april 2019.
Jämfört med maj 2018 förbättrades punktligheten med 4,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj 2019: 88,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under maj 2019 jämfört med april 2019.
Jämfört med maj 2018 förbättrades punktligheten med 6,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj 2019: 79,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,9 procentenheter under maj 2019 jämfört med april 2019.
Jämfört med maj 2018 förbättrades punktligheten med 16,3 procentenheter.