Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2019-maj 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för maj 2020.

För sjätte månaden i rad når persontågen en punktlighet på över 93 procent. Utfallet för maj månad blev 94,3 procent då 66 209 av 70 243 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Maj innebär traditionellt starten på banarbetssäsongen, och trots den pågående pandemin är samtliga av sommarens planerade arbeten för att rusta upp och modernisera järnvägen igång. Däremot har corona-pandemin en tydlig påverkan på trafiken i form av ett stort antal avbokade och inställda tåg. Under maj 2020 framfördes det drygt 20 procent färre persontåg än under maj 2019.

Sett till antalet tågkilometer är minskningen ännu större då det i hög utsträckning är långdistanståg som ställts in. Under maj stod långdistanssegmentet för cirka 3 procent av det totala antalet persontåg, normalt ligger andelen på mellan 7 och 8 procent. Kortdistanstågen, främst pendeltågen i storstadsområdena, har däremot precis som under april framförts i stort sett enligt plan.

Maj i siffror

Resultatet för april är 0,3 procentenheter lägre än föregående månad. Jämfört med maj 2019 är utfallet dock 2,9 procentenheter bättre. Sett till enskilda dagar under maj så var punktligheten över 95 procent i 14 dagar, och över 90 procent i 30 av månadens 31 dagar. Totalt ställdes 1 165 avgångar (1,7 procent) in samma dag eller dagen innan avgång, och dessa räknas i statistiken som försenade.

 • 78,2 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 9,6 procentenheter bättre maj 2019
 • 89,7 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) - 5,5 procentenheter bättre än maj 2019.
 • 94,3 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) - 2,9 procentenheter bättre än maj 2019
 • 96,2 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) - 1,5 procentenheter bättre än maj 2019
 • 97,1 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) - 1,0 procentenheter bättre än maj 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under maj 8 minuter

Gentemot föregående månad förbättrades punktlighetsresultat för lång- och medeldistanstågen med 0,6 respektive 0,4 procentenheter, medan kortdistanstågens punktlighetsresultat försämrades med 1,0 procentenhet. I jämförelse med maj 2019 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 0,2 procentenheter, medeldistanstågen med 4,8 och långdistanstågen med 5,2 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 9 maj då 1 754 av 1 793 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 97,8 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade fredag 8 maj då 2 467 av 2 551 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 96,7 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag i månaden hade onsdag 20 maj. Av 2 639 planerade persontåg ankom 2 214 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten den här dagen, som enda dag under månaden, slutade under 90 procent (81,5) var en omfattande kabelbrand i en kabelränna vid Älvsjö söder om Stockholm Södra. Branden orsakade stora skador på såväl elanläggning som hjälpkraftledningar i området, och fick till följd att cirka 200 tåg försenades och ytterligare cirka 200 avgångar fick ställas in.

Topp 10 enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under månaden:

 • Kabelbrand i en kabeltrumma vid Älvsjö, söder om Stockholm Södra, 20 maj.
 • Hastighetsnedsättningar vid Boden C p.g.a. slipersbyten, 12-28 maj.
 • Hastighetsnedsättningar vid Sävast, söder om Boden C p.g.a. slipersbyten, 26-31 maj.
 • Kraftledningsfel mellan Farsta strand och Högdalen, 11 maj.
 • Obehöriga i spårområdet vid Flemingsberg söder om Stockholm C, 11 maj.
 • Banarbete / hastighetsnedsättning vid Bryngenäs på Västra Stambanan, 2 maj.
 • Kabelbrand vid Stockholm Södra, 1 maj.
 • Spårväxelfel på Göteborgs Central, 19 maj.
 • Växelfel vid Gimonäs söder om Umeå Central, 16-18 maj.
 • Spårfel / hastighetsnedsättning vid Alvesta på Södra Stambanan, 27-28 maj.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg maj 2020: 94,3 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,3 procentenheter under maj 2020 jämfört med april 2020.
Jämfört med maj 2019 förbättrades punktligheten med 2,9 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) maj 2020: 95,5 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,0 procentenheter under maj 2020 jämfört med april 2020.
Jämfört med maj 2019 förbättrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj 2020: 93,3 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under maj 2020 jämfört med april 2020. 
Jämfört med maj 2019 förbättrades punktligheten med 4,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj 2020: 85,1 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under maj 2020 jämfört med april 2020.
Jämfört med maj 2019 förbättrades punktligheten med 5,2 procentenheter.