Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mars 2016-mars 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för mars 2017.

Punktligheten för persontågen blev 91,8 procent i mars.

Punktlighetsresultatet i mars innebär att det är fjärde månaden i rad där punktlighetsresultatet har varit över 91 procent.

Jämfört med februari som också hade en hög punktlighet, så är punktlighetsresultatet en liten försämring, med 0,5 procentenheter. Jämfört mars förra året så är punktlighetsresultatet en förbättring med 0,9 procentenheter.

Punktlighetsresultatet för första kvartalet 2017 är också det 91,8 procent. En förklaring till att punktlighetsresultatet hittills 2017 varit så gott kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 25 mars. Av de 2046 persontåg som gick denna dag ankom 1982 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndagen 6 mars. Av de 2959 persontåg som gick denna dag ankom 2646 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 89,4 procent.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars kan här nämnas;

  • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Väring – Skövde – Regumatorp
  • En urspårning av ett tåg under växlingsarbete vid Västerås Västra 19 mars påverkade tågtrafiken 19 – 23 mars.
  • Signalanläggningsfel på sträckan Mjölby – Motala 9-10 mars.
  • Signalanläggningsfel på Mälarbanan på sträckan Lundby – Tortuna 27 – 28 mars.

 

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket att från om med 2017 gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg mars 2017: 91,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under mars 2017 jämfört med februari 2017. Jämfört med mars 2016 förbättrades punktligheten med 0,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) mars 2017: 94,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighetförbättrades med 0,3 procentenheter under mars 2017 jämfört med februari 2017. Jämfört med mars 2016 förbättrades punktligheten
med 1,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars 2017: 90,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,7 procentenheter under mars 2017 jämfört med februari 2017. Jämfört med mars 2016 förbättrades
punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars 2017: 80,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 4,9 procentenheter under mars 2017 jämfört med februari 2017. Jämfört med mars 2016 försämrades punktligheten med 0,1 procentenheter.