Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mars 2018-mars 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för mars 2018.

Punktligheten för persontågen under mars blev 92,2 procent vilket innebär att 82 542 av 89 565 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 4,1 procentenheter bättre jämfört med mars 2018.

Utfallet är 3,0 procentenheter bättre jämfört med första kvartalet 2018. Mars drar upp resultatet med en punktlighet på 92,2% som är det enskilt bästa månadsresultatet sedan juli 2017. Allra bäst gick kortdistanstågen som står för 51 procent av persontågstrafiken. Här blev utfallet 94,7 procent, ett resultat som kunde varit ännu högre om inte en optokabel grävts av norr om Malmö den 6 mars vilket orsakade ett flertal följdfel i bland annat signalanläggningar och signalställverk.

Mars i siffror

Under mars visar samtliga tågsegment upp ett betydligt bättre punktlighetsresultat jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighetsresultat förbättrades med 2,3 procentenheter, Medeldistanstågens punktlighetsresultat förbättrades med 3,9 procentenheter medan Långdistanstågens punktlighetsresultat förbättrades med hela 9,2 procentenheter.

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 25 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag kom i inledningen av månaden. Lördagen den 2 mars ankom 2 118 av 2 174 persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,4 procent.

Med en punktlighet på 94,1% var måndagen den 11 och onsdagen den 20 mars de vardagar som hade högst punktlighet under månaden. Den 11 mars ankom 3 049 av 3 240 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, för den 20 mars var motsvarande siffror 3 042 av 3 223 planerade tåg.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade fredag 8 mars då 2 844 av 3 259 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för fredagen blev därmed 87,3 procent, och de enskilt största orsakerna var två tillbud/olyckor med obehöriga i spåret på Västra stambanan samt ett större växelfel på Göteborgs central. Dessutom ställdes många tåg in i södra Sverige på grund av en klass 2-varning för hårda vindar. Dessa tåg räknas i statistiken som försenade.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars:

  • Hastighetsnedsättningar vid Hultsfred på Stångådalsbanan, 18-31 mars.
  • Avgrävd optokabel vid Åkarps norra, signalanläggnings- och signalställverksfel, 6-7 mars.
  • Uppkörd växel / spårledningsfel vid Stockholm City 28/2-1/3.
  • Hastighetsnedsättningar vid Sävast, söder om Boden på Norra stambanan.
  • Obehöriga i spår / påkörd person mellan Vingåker och Baggetorp på Västra stambanan, 8 mars.
  • Tågurspårning på Göteborgs C, 12 mars.
  • Spårfel / hastighetsnedsättning vid Knivsta norr om Stockholm, 27-28 mars.
  • Spårväxelfel vid Stockholm City, 22 mars.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg mars 2019: 92,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet förbättrades med 3,7 procentenheter under mars 2019 jämfört med februari 2019. Jämfört med mars 2018 förbättrades punktligheten med 4,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) mars 2019: 94,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,3 procentenheter under mars 2019 jämfört med februari 2019. Jämfört med mars 2018 förbättrades punktligheten med 1,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars 2019: 90,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 3,9 procentenheter under mars 2019 jämfört med februari 2019. Jämfört med mars 2018 förbättrades punktligheten med 7,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars 2019: 81,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 9,2 procentenheter under mars 2019 jämfört med februari 2019. Jämfört med mars 2018 förbättrades punktligheten med 5,2 procentenheter.