Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mars 2019-mars 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för mars 2020.

I utmanande tider med tuffa inskränkningar i människors vardag och rörelsefrihet kan punktlighet uppfattas som en bagatell. Men när bara nödvändiga resor ska göras är det ännu viktigare att infrastrukturen levererar. Persontågens punktlighet i mars landade på 94,2 % när 82 633 av 87 686 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

I takt med att rekommendationer kring resor och folksamlingar skärpts har månaden kommit att få två delvis olika ansikten när det gäller trafiken på spåren. I slutet av månaden gick ca 500 färre tåg per dag, och främst är det flyg- och långdistanståg som minskat. Däremot har punktligheten varit relativt jämn hela månaden. Sett till enskilda dagar under mars var punktligheten över 95 procent i 15 dagar, och över 90 procent i 29 av månadens 31 dagar.

Två saker drar ner resultatet. Det handlar dels om ett flertal händelser med obehöriga i spår som gör att trafik behövt stoppas helt eller få sänkt hastighet, dels att många avgångar ställts in med kort varsel. Akut inställda tåg räknas som försenade enligt det mått som Sverige använder för punktlighetsstatistik.

Persontågens punktlighet har nu varit över 93 procent fyra månader i rad. Punktlighetsresultatet under mars är det näst högsta punktlighetsresultatet för en enskild månad sedan januari 2013, så långt tillbaks som vi har jämförbar statistik enligt nuvarande punktlighetsmått STM(5). Med mars kan också årets första kvartal sammanfattas, och där blev punktligheten 93,9 vilket är den bästa noteringen för motsvarande period sedan nuvarande mått infördes 2013. Sedan 2013 har trafiken under årets tre första månader sett till antalet framförda tåg ökat med över 20 procent, trots den neddragning som skedde under andra halvan av mars.

Mars i siffror

Resultatet i mars är 1,2 procentenheter högre än föregående månad och 2,0 procentenheter högre än marsresultatet föregående år. Jämför man hela första kvartalet blev punktligheten 3,4 procentenheter högre än 2019, och 2,1 procentenheter bättre än den tidigare toppnoteringen från 2017. Tittar man enbart på de tåg som faktiskt gått blev punktligheten under mars 95,6 procent vilket är det enskilt bästa månadsresultatet sedan 2001.

Under mars förbättrades punktlighetsresultat med 1,3 procentenheter för kort- och medeldistanstågen medan långdistanstågens punktlighetsresultat blev likvärdigt med föregående månad. I jämförelse med mars 2019 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment; kortdistanstågen ökade med 1,7 procentenheter, medeldistanstågen med 1,8 och långdistanstågen med 5,3 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade söndag 22 mars då 1 994 av 2 045 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 97,5 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade måndag 9 mars då 3 138 av 3 259 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 96,3 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag hade torsdag 12 mars. Av 3 266 planerade persontåg ankom 2 840 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktlighetsresultatet inte blev bättre än 87 procent var stormen Laura som gjorde att många tåg i södra Sverige ställdes in i förebyggande syfte när exempelvis Öresundsbron stängdes av för trafik.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Fordonsfel / kontaktledningsskador vid Södertälje syd övre, 23-25 mars.
  • Ett flertal växelfel + signalanläggningsfel vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 3 mars.
  • Obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Triangeln, strax söder om Malmö C, 12 mars.
  • Uppkörd växel / urspårat fordon i Ängelholm, 3 mars.
  • Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 5 mars.
  • Uppkörd växel på Göteborg Central, 23 mars.
  • Obehöriga i spårområdet vid Solna, norr om Stockholm C, 30 mars.
  • Nedfallet träd över spår och kontaktledning mellan Åby och Getå norr om Norrköping, 26 mars.
  • Obehöriga i spårområdet Lund – Stångby, 18 mars.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Norsesund på Västra Stambanan, 3 mars.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg mars 2020: 94,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,2 procentenheter under mars 2020 jämfört med februari 2020.  Jämfört med mars 2019 förbättrades punktligheten med 2,0 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) mars 2020: 96,4 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,3 procentenheter under mars 2020 jämfört med februari 2020.  Jämfört med mars 2019 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars 2020: 92,7 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 1,3 procentenheter under mars 2020 jämfört med februari 2020. Jämfört med mars 2019 förbättrades punktligheten med 1,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars 2020: 87,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet i mars är likvärdig med punktligheten föregående månad, februari.Jämfört med mars 2019 förbättrades punktligheten med 5,3 procentenheter.