Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2016-november 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för november 2017.

Punktligheten för persontågen i november blev 88,8 procent. Jämfört med föregående månad är det en försämring med 0,6 procentenheter, samtidigt som resultatet är 2,6 procentenheter bättre än utfallet för november 2016.

Jämfört med föregående månad har det under november 2017 framförallt varit kortdistanstågen som haft en lägre punktlighet, minus 2,4 procentenheter. Långdistanstågens punktlighetsresultat för november är likvärdigt med föregående månad, medan medeldistanstågens punktlighetsresultat blev 1,6 procentenheter bättre än för oktober.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 18 november. Av de 2020 persontåg som gick denna dag ankom 1952 slutstationen i rätt tid, vilket ger ett punktlighetsresultat på 96,6 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade onsdag 22 november. Av de 3021 persontåg som gick denna dag ankom 2429 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 80,4 procent. De enskilt största händelserna som påverkade punktligheten var ett rälsbrott söder om Stockholm på sträckan Björnkulla – Malmsjö, samt elförsörjningsproblem i Göteborgstrakten på grund av en kontaktledningsskada vid Sävenäs rangerbangård.

Händelser i storstadsregionerna påverkar punktlighetsresultatet

Under november har pendeltågen i Stockholmsregionen haft en relativt låg punktlighet. De kan delvis förklaras med att det inträffade ovanligt många större enskilda händelser som påverkat tågtrafiken negativt. Här kan nämnas:

 • ett växelfel i Älvsjö 1 november
 • obehöriga i spårområdet vid Älvsjö 8 november
 • obehöriga i spårområdet vid Årstaberg 11 november
 • problem med en skyddsport som gav signalfel vid Stockholms City 13-14 november
 • växelfel vid Älvsjö och enkelspårsdrift på grund av olycka Tomteboda Övre – Stockholms City 21 november
 • nedriven kontaktledning och växelfel Häggvik – Rotebro 25 november
 • obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Huddinge 28 november
 • urspårning av ett pendeltåg vid Älvsjö station 30 november.

Av övriga händelser som negativt påverkat punktligheten under månaden kan nämnas:

 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 november.
 • Banarbeten / enkelspårsdrift på Västra stambanan på sträckan Alingsås – Algutsgården, 1-30 november.
 • Kontaktledningsupprustning på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm – Lund 1-30 november.
 • Nedriven kontaktledning vid Lund på södra stambanan 15 november.
 • Tekniska problem med Trafikverkets IT-system 27 november.
 • Signalanläggningsfel vid Göteborgs Central 28 november.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Sedan oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg november 2017: 88,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under november 2017 jämfört med oktober 2017. Jämfört med november 2016 förbättrades punktligheten med 2,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) november 2017: 90,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,4 procentenheter under november 2017 jämfört med oktober 2017. Jämfört med november 2016 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november 2017: 88,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 1,6 procentenheter under november 2017 jämfört med oktober 2017. Jämfört med november 2016 förbättrades punktligheten med 5,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november 2017: 79,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet är på samma nivå november 2017 jämfört med oktober 2017. Jämfört med november 2016 förbättrades punktligheten med 11,8 procentenheter.