Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2017-november 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för november 2018.

Punktligheten för persontågen under november blev 88,7 procent vilket innebär att 77 523 av 87 389 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 1,8 procentenheter bättre jämfört med oktober 2018.

Under november visade medel- och långdistanstågen upp ett betydligt bättre punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 4,6 procentenheter samtidigt som långdistanstågen punktlighet förbättrades med 6,5 procentenheter. Det som drog ner utfallet för månaden är att kortdistanstågen i framförallt Stockholms- och Malmöområdet drabbades av stora störningar. Bland annat bidrog ett flertal elanläggningsfel och signalanläggningsfel till att kortdistanstågens punktlighet för månaden försämrades med en procentenhet.

November i siffror

Högst punktlighet en enskild dag under månaden hade återigen en lördag. Den 17 november ankom 2 026 av 2 109 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultat blev därmed 96,1 procent. Högst punktlighet en vardag inföll torsdag 15 november då 2 978 av 3 197 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,1 procent.

Den lägsta punktlighet under månaden inföll måndag 12 november. Av 3 216 planerade persontåg ankom 2 557 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 79,5 procent. De enskilt största orsakerna till denna måndags låga punktlighetsutfall var flera elanläggningsfel och nedrivna kontaktledningar, bland annat vid Älvsjö och Stuvsta söder om Stockholm C, samt ett kontaktledningsfel på Värmlandsbanan mellan Skåre och Kil.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Signalanläggningsfel vid Årstaberg söder om Stockholm C, 9-10 november.
 • Elfel i Älvsjö / nedriven kontaktledning vid Stuvsta söder om Stockholm, 12 november.
 • Signalanläggningsfel / ställverksfel Stockholm C / Karlberg, 27-28 november.
 • Misstänkt riven kontaktledning / elanläggningsfel vid Älvsjö söder om Stockholm, 27-28 november.
 • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Gnesta på Västra stambanan, 7-9 november.
 • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Birsta norr om Sundsvall, 2-14 november.
 • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar Kalmar södra – Blomstermåla, 11-12 november.
 • Elanläggningsfel Stockholm södra – Älvsjö, 8-9 november.
 • Fordonsfel mellan Flen och Sköldinge på Västra stambanan, 16 november.
 • Kontaktledningsfel vid Sköldinge på Västra stambanan, 6 november.
 • Misstänkt påkörd person på sträckan Åkarp-Burlöv, 20 november.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg november 2018: 88,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet förbättrades med 1,8 procentenheter under november 2018 jämfört med oktober 2018. Jämfört med november 2017 försämrades punktligheten med 0,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) november 2018: 91,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,0 procentenheter under november 2018 jämfört med oktober 2018. Jämfört med november 2017 förbättrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november 2018: 87,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 4,6 procentenheter under november 2018 jämfört med oktober 2018. Jämfört med november 2017 försämrades punktligheten med 0,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november 2018: 75,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 6,5 procentenheter under november 2018 jämfört med oktober 2018. Jämfört med november 2017 försämrades punktligheten med 4,2 procentenheter.