Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2018-november 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för november 2019.

För femte månaden i rad visar persontågen en punktlighet på över 90 procent. Under november ankom 80 679 av 86 945 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär en tangering av den tidigare toppnoteringen från april 2014 på 92,8 procent.

Chansen fanns länge att novembers punktlighet skulle bli den bästa sedan måttet STM infördes 2013. När månaden summerats hade det räckt om 17 av de 2 740 tåg som ankom sin slutstation mellan fem och tio minuter sent hade varit i tid för att en ny toppnotering skulle kunna ha noterats.

Ett rekord som dock slogs under november var punktligheten för kortdistanstågen som landade på 96 procent. Segmentet består av flyg- och pendeltåg och står för drygt hälften av alla persontåg.

Under november förbättrades punktligheten för samtliga tre segment jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter, medeldistanstågen med 2,5 och långdistanstågen med 2,3 procentenheter. Även i jämförelse med november 2018 är årets utfall ett steg i rätt riktning; kortdistanstågens punktlighet ökade med 4,5 procentenheter, medeldistanstågen med 3,2 och långdistanstågen med 6,4 procentenheter. På totalen är utfallet 92,8 för november 1,7 procentenheter bättre än resultatet för oktober 2019, och 4,1 procentenheter bättre jämfört med november 2018.

November i siffror

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent i 24 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet en enskild dag hade lördag 23 november. Av 2 173 planerade persontåg ankom 2 118 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,5 procent. Högst punktlighet en vardag inföll måndag 18 november då 3 054 av 3 218 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna måndag blev 94,9 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade fredag 29 november då 2 805 av 3 272 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktligheten blev 85,7 procent denna månadens sista fredag var dels en olycka med obehöriga i spårområdet på Södra stambanan samt ett signalanläggningsfel Ängelsberg-Virsbo öster om Fagersta.

 
Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Nedriven kontaktledning vid Stjärnhov på Västra stambanan, 6-7 november.
  • Spårfel / hastighetsnedsättning vid Kungsör på Svealandsbanan, 1-18 november.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Södertälje syd övre, 14 november.
  • Omfattande signalfel vid Arlanda Central, 12 november.
  • Signalanläggningsfel vid Björnkulla-Malmsjö på Västra stambanan, 5 november.
  • Signalanläggningsfel vid Arlöv på Södra stambanan, 25 november.
  • Plankorsningsolycka vid Vingåker på Västra stambanan, 19 november.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Vislanda på Södra stambanan, 29 november.
  • Signalanläggningsfel vid Ängelsberg-Virsbo öster om Fagersta, 29 november.
  • Hastighetsnedsättningar vid Åby norr om Norrköping, 1-30 november.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg november 2019: 92,8 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,7 procentenheter under november 2019 jämfört med oktober 2019. Jämfört med november 2018 förbättrades punktligheten med 4,1  procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) november 2019: 96,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter under november 2019 jämfört med oktober 2019. Jämfört med november 2018 förbättrades punktligheten med 4,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november 2019: 90,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,5 procentenheter under november 2019 jämfört med oktober 2019. Jämfört med november 2018 förbättrades punktligheten med 3,2 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november 2019: 81,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,3 procentenheter under november 2019 jämfört med oktober 2019. Jämfört med november 2018 förbättrades punktligheten med 6,4 procentenheter.