Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2019-november 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för november 2020.

Under november blev persontågens punktlighet 92,8 procent när 76 123 av 82 023 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Sett till hela 2020 är punktligheten fram till och med november 93,5 procent vilket är det med marginal bästa årsresultatet så långt tillbaka som det finns jämförbar data. Varje månad sedan januari, det vill säga redan innan pandemins utbrott, har haft en bättre punktlighet än motsvarande månad tidigare år. Allra bäst har kortdistanstågen, som svarar för drygt hälften av de framförda persontågen, gått med en punktlighet på 95,8 procent.

- Branschen har gemensamt fortsatt leverera på en högre nivå än tidigare år, vilket känns mycket bra. När flera viktiga samhällsfunktioner har satts under press är det viktigt att de som måste resa kan göra det både säkert och punktligt. Nu ska vi hålla i och hålla ut så att järnvägen fortsätter leverera och att vi kan avsluta året i samma positiva punktlighetsanda. Från Luciadagen gäller också den nya tågplanen, och vi har förhoppningar om att vi med den kommer kunna ta ytterligare steg mot en pålitlig och punktlig järnväg som tar höjd för en efterlängtad återgång till en mer normal situation för både järnvägsföretag och resenärer säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

November i siffror

Precis som tidigare under pandemin har det under november varit fler avbokade och inställda tåg än tidigare år. Som mest har skillnaden jämfört med 2019 varit drygt 21 procent färre framförda tåg, i november var skillnaden drygt sex procent. Förklaringen stavas till största del corona, även om höststormar i södra och västra Sverige kom att resultera i ett flertal inställda tåg. Sett till måttet tågkilometer, hur långt tågen kör, är nedgången jämfört med november 2019 cirka åtta procent vilket förklaras av att det fortfarande framförallt är avgångar för snabb- och fjärrtåg (Långdistanståg) som ställts in.

Gentemot föregående månad fortsätter det vara små förändringar för de tre segmenten. Kortdistanstågens punktlighetsresultat var oförändrat medan långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter och medeldistanstågen med 0,7 procentenheter. I jämförelse med november 2019 var medeldistanstågens punktlighetsresultat oförändrat medan långdistanstågens utfall förbättrades med 4,3 procentenheter samtidigt som kortdistanstågen backade med 0,8 procentenheter.

 • 70,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 2,0 procentenheter högre än nov 2019
 • 86,3 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 0,8 procentenheter högre än nov 2019
 • 92,8 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 0,3 procentenheter högre än nov 2019
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 0,2 procentenheter lägre än nov 2019
 • 96,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 0,6 procentenheter lägre än nov 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under november 7 minuter.

Sett till enskilda dagar under månaden var punktligheten över 95 procent 9 dagar, och över 90 procent i 26 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet en enskild dag hade söndag 22 november då 1 983 av 2 024 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav en punktlighet på 98,0 procent. Högst punktlighet en vardag, måndag 30 november, då 2 864 av 2 982 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Utfallet denna månadens sista dag blev 96,0 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade måndag 2 november då 2 517 av 3 077 planerade persontågen ankom sin slutstation i rätt tid. Att utfallet inte blev bättre än 81,8 procent var en kombination av två incidenter – dels obehöriga i spårområdet vid Solna och dels en urspårning som medförde en nedriven kontaktledning i Norrköping. De bägge incidenterna innebar att cirka 400 persontåg drabbades av förseningar.

Händelser som påverkat punktligheten mest under november:

 • Strömlöst på grund av urspårning/nedriven kontaktledning på Norrköpings godsbangård, 2 november.
 • Obehöriga i spårområdet med efterföljande hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter i Solna, 2 november.
 • Nedriven kontaktledning på Göteborgs Central, 10 november.
 • Spårväxelfel vid Jonsered på Västra Stambanan, 23 november.
 • Signalfel på grund av skadade optokablar vid Huvudsta på Mälarbanan, 18 november.
 • Trafikstopp på stambanan på grund av en gasol-läcka på Sävenäs rangerbangård, 9 november.
 • Signalställverksfel vid Huvudsta på Mälarbanan, 16 november.
 • Ställverksfel på Göteborgs Central, 20 november.
 • Nedriven kontaktledning vid Malmby på Svealandsbanan, 23 november.
 • Brand i en transformatorstation vid Kalixforsbron på Malmbanan, 1-11 november.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg november 2020: 92,8 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under november jämfört med oktober 2020. Jämfört med november 2019 så är punktlighetesresultatet likvärdigt.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) november 2020: 95,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet under november 2020 är likvärdigt med punktlighetsresultatet för oktober 2020. Jämfört med novemberber 2019 försämrades punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november 2020: 90,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,7 procentenheter under novemberber 2020 jämfört med oktober 2020. Jämfört med november 2019 så är punktlighetesresultatet likvärdigt.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november 2020: 86,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under november 2020 jämfört med oktober 2020. Jämfört med november 2019 förbättrades punktligheten med 4,3 procentenheter.