Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oktober 2017-oktober 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för oktober 2018.

Under oktober ankom 77 954 av 89 716 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att punktlighetsutfallet blev 86,9 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter sämre jämfört med september 2018.

Den främsta anledningen till att punktlighetsresultatet för oktober är lägre än normalt var den brand som totalförstörde två teknikhus och slog ut samtliga signaler på sträckan Moholm – Väring längs Västra Stambanan. Under den tio-dagars period då de bägge teknikhusen byggdes upp på nytt fick samtliga tåg på sträckan framföras med starkt reducerad hastighet. Punktlighetsmässigt så slog detta hårdast på långdistanstågen, men även kort- och medeldistanstågen påverkades negativt.

Oktober i siffror

Under oktober backar samtliga segments punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 1,9 procentenheter, Medeldistanstågen med 4 procentenheter och Långdistanstågen med 4,7 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under oktober hade lördag 6 oktober. Av 2 061 planerade persontåg ankom 1 964 sin slut-station i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 95,3 procent. Högst punktlighet en vardag inföll onsdag den 10 oktober då 2 901 av 3 188 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsutfallet 91,0 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll tisdag 30 oktober. Av 3 181 planerade persontåg ankom 2 465 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 77,5 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet var ett antal större signalfel på bland annat Göteborgs Central, vid Solna C och på sträckan Solna-Hagalund.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Olycka / Brand i två blockkiosker/signalställverk på sträckan Moholm-Väring på Västra Stambanan, 14-24 oktober.
 • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-31 oktober.
 • Plankorsningsolycka / nedrivna kontaktledningar vid Kumla, 15-17 oktober.
 • Banarbete / nedsatt hastighet Skee-Tanum på Bohusbanan, 1-31 oktober.
 • Signalanläggningsfel vid Solna, 30 oktober.
 • Signalanläggningsfel vid Göteborgs Central, 30 oktober.
 • Personolycka vid Stockholms södra, 9 oktober.
 • Nedriven kontaktledning vid Hässleholm, 3-4 oktober.
 • Banarbete / slipersbyte, nedsatt hastighet Munkedal-Uddevalla, 1-31 oktober.
 • Banarbete / nedsatt hastighet Fiskeby-Kimstad på Södra stambanan, 8-28 oktober.
 • Spårfel / nedsatt hastighet mellan Märsta och Brista, 4-7 oktober.
 • Spårfel / nedsatt hastighet Ekeby-Säby söder om Uppsala, 30-31 oktober
 • Banarbete / nedsatt hastighet vid Sköldinge mellan Flen och Katrineholm på Västra stambanan, 24-31 oktober.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen, men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. I punktlighetsmåttet (STM) ingår akut inställda tåg. Det innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som försenade.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg


Utfall persontåg oktober 2018: 86,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 2,9 procentenheter under oktober 2018 jämfört med september 2018. Jämfört med oktober 2017 försämrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) oktober 2018: 92,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,8 procentenheter under oktober 2018 jämfört med september 2018. Jämfört med oktober 2017 försämrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) oktober 2018: 83,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 4,0 procentenheter under oktober 2018 jämfört med september 2018. Jämfört med oktober 2017 försämrades punktligheten med 3,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) oktober 2018: 69,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 4,7 procentenheter under oktober 2018 jämfört med september 2018. Jämfört med oktober 2017 försämrades punktligheten med 10,7 procentenheter.