Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oktober 2018-oktober 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för oktober 2019.

För första gången sedan 2014 har en oktobermånad haft en punktlighet för persontågen på över 90 procent. Under årets oktober ankom 80 994 av 88 949 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en systempunktlighet på 91,1 procent.

Samtliga tre segment backade jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter, medeldistanstågen med 2,0 och långdistanstågen med 0,5 procentenheter. I jämförelse med oktober 2018 gäller dock det omvända; kortdistanstågen ökade med 2,4 procentenheter, medeldistanstågen med 5,4 och långdistanstågen med 10,6 procentenheter.

Oktober i siffror

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent under 19 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 6 oktober. Av 2 084 planerade persontåg ankom 2 023 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,1 procent. Högst punktlighet en vardag inföll onsdag 9 oktober då 2 952 av 3 156 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 93,5 procent. 

Lägst punktlighet en enskild dag hade månadens sista dag. Av 3 080 planerade persontåg ankom 2 632 sin slutstation i rätt tid, vilket ger ett punktlighetsresultat på 85,5 procent. Den enskilt största orsaken var en olycka på grund av obehöriga i spårområdet vid Stockholms södra, en händelse som försenade drygt 150 tåg. 

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Stockholm Södra, 31 oktober.
  • Spårväxelfel vid Malmsjö, söder om Stockholm C, 21 oktober.
  • Obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Flemingsberg, söder om Stockholm C, 23 oktober.
  • Hastighetsnedsättningar Valskog – Kungsör på Svealandsbanan, 18-31 oktober.
  • Signalanläggningsfel vid Västerås västra, 10 oktober.  
  • Elanläggningsfel vid Häggvik, norr om Stockholm C, 3 oktober.
  • Banarbete / hastighetsnedsättning vid Åby, norr om Norrköping, 1-31 oktober.
  • Avsyning av banan / enkelspårsdrift Åkarp N - Lund C -Tornhill efter en misstänkt hjulskada, 22 oktober.
  • Nedriven kontaktledning vid Gnarp, söder om Sundsvall, 10 oktober.
  • Nedriven kontaktledning Duvbo – Sundbyberg på Mälarbanan, 4 oktober.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg oktober 2019: 91,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,1 procentenheter under oktober 2019 jämfört med september 2019.  Jämfört med oktober 2018 förbättrades punktligheten med 4,2  procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) oktober 2019: 94,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under oktober 2019 jämfört med september 2019. Jämfört med oktober 2018 förbättrades punktligheten med 2,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) oktober 2019: 88,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under oktober 2019 jämfört med september 2019. Jämfört med oktober 2018 förbättrades punktligheten med 5,4 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) oktober 2019: 79,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under oktober 2019 jämfört med september 2019. Jämfört med oktober 2018 förbättrades punktligheten med 10,6 procentenheter.