Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oktober 2019-oktober 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för oktober 2020.

För tionde månaden i rad överträffas tidigare års punktlighet för en enskild månad, samtidigt som antalet avgångar fortsätter närma sig förra årets rekordnivåer. Under oktober var 79 306 av 85 696 planerade persontåg punktliga, i procent blir utfallet 92,5.

Samtidigt som branschen fortsätter leverera en för årstiden hög punktlighet finns det moln på punktlighetshimlen. Under oktober ökade antalet incidenter med spårspring kraftigt – ett beteende som förutom att vara förbjudet och farligt även har stor påverkan på punktligheten och inte minst lokförarnas arbetsmiljö.

– Spårspringet är en av flera utmaningar som både vi som bransch och hela samhället behöver fortsätta adressera för att skapa förutsättningar för en bibehållen hög punktlighet. För olyckor till följd av spårspring är inte bara oerhört tragiskt för den som drabbas, hens familj och anhöriga – det medför även stora konsekvenser för de som under pandemin måste resa i form av förseningar och påföljande risk för trängsel ombord och på perrongerna säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

Oktober i siffror

Precis som tidigare under pandemin har det under oktober varit fler avbokade och inställda tåg än normalt. Som mest har skillnaden jämfört med 2019 varit drygt 21 procent, i oktober var det knappt fyra procent färre persontåg som framfördes. Sett till måttet tågkilometer, hur långt tågen kör, är nedgången jämfört med oktober 2019 knappt tio procent vilket förklaras av att det fortfarande framförallt är avgångar för snabb- och fjärrtåg (Långdistanståg) som ställts in.

Gentemot föregående månad är det små skillnader för samtliga tre segment. Kortdistanstågens punktlighet backade med 0,5 procentenheter, medeldistans backade med 0,3 och långdistanstågen backade med 0,1 procentenheter. I jämförelse med oktober 2019 förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 0,3 procentenheter, medeldistanstågen med 1,8 och långdistanstågen med 6,5 procentenheter.

 • 70,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 5,6 procentenheter högre än okt 2019
 • 85,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 3,2 procentenheter högre än okt 2019
 • 92,5 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 1,4 procentenheter högre än okt 2019
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 0,8 procentenheter högre än okt 2019
 • 97,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 0,4 procentenheter högre än okt 2019.
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under oktober 7 minuter.

Sett till enskilda dagar under månaden var punktligheten över 95 procent i 4 dagar, och över 90 procent i 26 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 31 oktober då 1 859 av 1 935 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 96,1 procent. Högst punktlighet en vardag hade onsdag 7 oktober då 2 922 av 3 063 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 95,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade tisdag 13 oktober då 2 741 av 3 099 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till det att punktligheten stannade på 88,4 procent var en kranbil som rev ned en kontaktledning vid en vägövergång mellan Hovsjö och Örebro. Händelsen förde med sig att ett stort antal tåg försenades, ställdes in eller fick ledas om med förseningar som följd.

Händelser som påverkat punktligheten mest under oktober:

 • Nedriven kontaktledning vid en vägövergång mellan Örebro och Hovsta, 12-14 oktober.
 • Hastighetsnedsättning på sträckan Rekarne-Kungsör på Svealandsbanan, 12-23 oktober.
 • Banarbete / hastighetsnedsättningar inför fjärrstyrning vid Ludvika, 1-31 oktober.
 • Havererat / stillastående tåg vid Tjörnarp söder om Hässleholm på Södra stambanan, 19-21 oktober.
 • Signalanläggningsfel vid Årstaberg söder om Stockholm C, 6 oktober.
 • Banarbeten / hastighetsnedsättningar p.g.a. broarbeten vid Åby, norr om Norrköping, 1-27 oktober.
 • Bombhot mot ett pendeltåg vid Gnesta, 22 oktober.
 • Havererad spårvagn med risk för självevakuering vid Gamlestaden nära Göteborg C, 16 oktober.
 • Havererat pendeltåg med hjulskada vid Sundbyberg norr om Stockholm C, 23 oktober.
 • Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö söder om Stockholm C, 13 oktober.
 • Obehöriga i spårområdet vid Lockarp, söder om Malmö C, 2 oktober.
 • Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 22 oktober

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg oktober 2020: 92,5 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under oktober jämfört med september 2020. Jämfört med oktober 2019 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) oktober 2020: 95,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under oktober 2020 jämfört med september 2020. Jämfört med oktober 2019 förbättrades punktligheten med 0,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) oktober 2020: 90,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,3 procentenheter under oktober 2020 jämfört med september 2020.   Jämfört med oktober 2019 förbättrades punktligheten med 1,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) oktober 2020: 86,1 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under oktober 2020 jämfört med september 2020.  Jämfört med oktober 2019 förbättrades punktligheten med 6,5 procentenheter.