Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

September 2017-september 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för september 2018.

Under september ankom 76 314 av 84 992 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att persontågens punktlighet blev 89,8 procent. Utfallet är 3,3 procentenheter bättre jämfört med augusti 2018.

Årets första höstmånad inleddes starkt och punktlighetsresultatet de tre första veckorna var över 90 procent. Men i slutet av månaden inträffade ett antal kontaktledningsfel på hårt trafikerade stråk vilket i kombination med den första höststormen gjorde att när månaden summeras så hamnar utfallet för samtliga persontåg på 89,8 procent.

September i siffror

Under september visar samtliga segment, Kort-, Medel- och Långdistanståg, ett högre punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 2,1 procentenheter, Långdistanstågen med 3,3 procentenheter och Medeldistanstågen ökade med 4,7 procentenheter. Ökningen för Kortdistans gjorde att segmentet var nära att nå det branschgemensamma målet om 95 procents punktlighet.

Högst punktlighet för en enskild dag under september hade lördag 15 september. Av 2129 planerade persontåg ankom 2 036 sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 95,6 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll fredag 21 september. Av 3 215 planerade persontåg ankom 2 769 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 86,1 procent. De enskilt största orsakerna till det låga utfallet var två kontaktledningsfel, ett vid Högsjö på Västra stambanan samt ett vid Lund på Södra stambanan.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Urspårning/ kollision vid Sävenäs rangerbangård 22 september.
 • Elfel, spänningslöst på Göteborgs Central, 27 september.
 • Hastighetsnedsättning vid Frändefors på Norge/Vänerbanan, 1-27 september.
 • Banarbeten/växelbyten vid Flen, 6-23 september.
 • Hastighetsnedsättning Munkedal-Uddevalla p.g.a. slipersbyten, 1-30 september.
 • Storm/träd över kontaktledningen på sträckan Högsjö-Vingåker på Västra stambanan, 21 september.
 • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-30 sep.
 • Nedriven kontaktledning vid Sköldinge på Västra stambanan, 30 september.
 • Nedriven kontaktledning vid Stjärnhov på Västra stambanan, 5 september.
 • Elfel/misstänkt nedriven kontaktledning vid Älvsjö söder om Stockholm, 25 september.
 • Hastighetsnedsättning Tanum-Skee på Bohusbanan, 1-30 september.
 • Hastighetsnedsättning vid Morgongåva på Dalabanan, 1-14 september.
 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 september.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen, men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. I punktlighetsmåttet (STM) ingår akut inställda tåg. Det innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som försenade.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg september 2018: 89,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet förbättrades med 3,3 procentenheter under september 2018 jämfört med augusti 2018. Jämfört med september 2017 försämrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) september 2018: 94,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,1 procentenheter under september 2018 jämfört med augusti 2018. Jämfört med september 2017 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) september 2018: 87,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 4,7 procentenheter under september 2018 jämfört med augusti 2018. Jämfört med september 2017 försämrades punktligheten med 1,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) september 2018: 73,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 3,3 procentenheter under september 2018 jämfört med augusti 2018. Jämfört med september 2017 försämrades punktligheten med 5,2 procentenheter.