Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

September 2018-september 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för september 2019.

Trenden med ökad trafik och fler punktliga tåg fortsätter. När årets första höstmånad summerats ankom 92,2% eller 78 997 av 85 720 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, de bästa siffrorna för en septembermånad sedan nuvarande mått infördes 2013.

Förutom att årets september står för den historiskt bästa septembermånaden vad gäller antal framförda och andel punktliga persontåg innebär även siffrorna att såväl årets tredje kvartal som årets första nio månader bokförs för nya toppnoteringar. Hittills i år har över 750 000 persontåg framförts med en total punktlighet på 91 procent. Motsvarande siffor för 2013 var knappt 635 000 framförda persontåg med en punktlighet på 90,2%

Under september förbättrades punktligheten för samtliga tre segment jämfört med föregående månad. Bäst i september gick kortdistanstågen, som står för drygt hälften av samtliga persontåg, med en punktlighet på 95,3 %. Även i jämförelse med september 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för de tre segmenten, mest ökade långdistanstågen vars punktlighet ökade med 6,4 procentenheter.

September i siffror

Sett till enskilda dagar har punktligheten varit över 90 procent i 26 av septembers 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördagen den 28 september då 2 067 av 2 136 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev därmed 96,8 procent. Högst punktlighet en helgfri vardag hade torsdag 26 september då 3 037 av 3 185 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav denna torsdag ett punktlighetsresultat på 95,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade månadens första dag, söndag 1 september. Av 2 115 planerade persontåg ankom 1 810 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 85,6 procent. De tre enskilt största orsakerna till det låga utfallet var två stopp på grund av obehöriga i spår i Solna samt ett elanläggningsfel på grund av nedfallna träd på Mälarbanan.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under september:

  • Hastighetsnedsättningar p.g.a.slipersbyten vid Väse-Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-30 september.
  • Banarbeten och enkelspårsdrifter på Södra och Västra Stambanan vid Katrineholm, 7-20 september.
  • Spårfel / hastighetsnedsättningar på sträckan Varberg-Hamra på Västkustbanan, 2-17 september.
  • Hastighetsnedsättningar p.g.a. översvämningar vid Kållered söder om Göteborg, 11 september.
  • Signalanläggningsfel på sträckan Norrköping-Åby, 16 september.
  • Elanläggningsfel på Malmö Central, 20 september.
  • Signalanläggningsfel vid Linghem mellan Norrköping och Linköping på Södra stambanan, 17 september.
  • Hastighetsnedsättningar vid Åby norr om Norrköping, 1-30 september.
  • Elanläggningsfel / strömlöst p.g.a. nedfallna träd vid Kolbäck på Mälarbanan, 1 september.
  • Obehöriga i spårområdet vid Solna norr om Stockholm C, 1 september.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg september 2019: 92,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 2,0 procentenheter under september 2019 jämfört med augusti 2019. Jämfört med september 2018 förbättrades punktligheten med 2,4  procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) september 2019: 95,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,7 procentenheter under september 2019 jämfört med augusti 2019. Jämfört med september 2018 förbättrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) september 2019: 90,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 3,0 procentenheter under september 2019 jämfört med augusti 2019. Jämfört med september 2018 förbättrades punktligheten med 5,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) september 2019: 80,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,3 procentenheter under september 2019 jämfört med augusti 2019.  Jämfört med september 2018 förbättrades punktligheten med 6,4 procentenheter.