Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

September 2019-september 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för september 2020.

När det tredje kvartalet i och med septembers målgång summeras ser vi att formkurvan med en ökande trafikvolym håller i sig. För första gången sedan mars framfördes över 80 000 persontåg, samtidigt som punktligheten fortsätter vara bättre än tidigare år.

Under september ankom 77 144 av 82 969 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid. Det gav ett punktlighetsresultat på 93,0 procent vilket innebär att årets trend där varje enskild månad under 2020 noterat det bästa utfallet sedan nuvarande mått infördes 2013 håller i sig.
– Sett till hela systemet närmar vi oss steg för steg de trafiknivåer vi låg på före pandemin. Att vi lyckas kombinera detta ”återtåg” med en fortsatt god punktlighet tycker jag är ett mycket gott betyg för det arbete som sker inom hela branschen för att minimera störningar, och lindra konsekvenserna när incidenter inträffar. Bland annat har vårt nya arbetssätt kring evakuering och röjning som infördes tidigare i år redan visat på positiva effekter säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

Punktligheten för persontågstrafiken årets tredje kvartal blev 93,6 procent, vilket jämfört med 2019 är en förbättring med 2,0 procentenheter. Ackumulerat för de första nio månaderna ligger året punktlighetsresultat på 93,7 procent. Det är jämfört med samma period 2019 en förbättring med 2,7 procentenheter.

Avbokade och inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

Precis som tidigare under pandemin har det under september varit fler avbokade och inställda tåg än normalt. Skillnaden är dock betydligt mindre än under våren och sommaren. Som mest har skillnaden jämfört med 2019 varit drygt 21 procent, i september är vi nere i knappt fyra procent färre framförda persontåg. Sett till måttet tågkilometer, hur långt tågen kör, är nedgången jämfört med september 2019 cirka nio procent vilket förklaras av att det framförallt är avgångar för snabb- och fjärrtåg (Långdistanståg) som ställts in.

September i siffror

Gentemot föregående månad är det små skillnader för samtliga tre segment. Kortdistanstågens punktlighet backade med 0,4 procentenheter, medan medel- och långdistanstågen förbättrade sitt punktlighetsresultat med 0,4 respektive 0,2 procentenheter. I jämförelse med september 2019 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 0,4 procentenheter, medeldistanstågen med 0,1 och långdistanstågen med 6,1 procentenheter.

 • 60 814 (73,3%) av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 4,2 procentenheter högre än sep 2019
 • 72 219 (87,0%) av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 2,0 procentenheter högre än sep 2019
 • 77 145 (93,0%) av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 0,8 procentenheter högre än sep 2019
 • 79 400 (95,7%) av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 0,1 procentenheter högre än sep 2019
 • 80 334 (96,8%) av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – = likvärdigt med september 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg under september var 8 minuter.

Sett till enskilda dagar under september var punktligheten över 95 procent under 7 dagar, och över 90 procent underi 27 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 19 september, då 1 985 av 2 024 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav en punktlighet på 98,1 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade månadens första dag, tisdag 1 september. Av 3 022 planerade persontåg ankom
2 572 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte blev bättre än 85,1 procent var en kollision på Sävenäs rangerbangård strax utanför Göteborg som ledde till att en tankvagn med farligt gods spårade ur. Av säkerhetsskäl behövde ett stort antal tåg ledas om vilket orsakade både förseningar och akut inställda avgångar (vilka i statistiken räknas in som försenade). 

Topp 10 enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under september:

 • Urspårning / kollision på Sävenäs rangerbangård strax utanför Göteborg C, 1 september
 • Banarbete/hastighetsnedsättningar inför fjärrstyrning vid Ludvika, 1-30 september
 • Banarbete/hastighetsnedsättningar vid Åby, norr om Norrköping, 1-30 september
 • Banarbete/hastighetsnedsättningar vid Virsbo mellan Fagersta och Surahammar, 1-25 september
 • Banarbete/hastighetsnedsättningar vid Surahammar, 9-23 september.
 • Urspårning av ett arbetsfordon vid Skattkärr på Värmlandsbanan, 16 september.
 • Stillastående tåg med fordonsfel vid Stjärnhov på Västra Stambanan, 17 september.
 • Nedriven kontaktledning vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 23 september.
 • Spårfel / enkelspårsdrift mellan Malmsjö och Björnkulla på Västra Stambanan, 28 september.
 • Elanläggningsfel vid Rotebro, norr om Stockholm C, 28 september.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg september 2020: 93,0 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet i september är likvärdig med punktligheten i föregående månad, augusti 2020. Jämfört med september 2019 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) september 2020: 95,7 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under september 2020 jämfört med augusti 2020. Jämfört med september 2019 förbättrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) september 2020: 90,5 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under september 2020 jämfört med augusti 2020. Jämfört med september 2019 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) september 2020: 86,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,2 procentenheter under september 2020 jämfört med augusti 2020. Jämfört med september 2019 förbättrades punktligheten med 6,1 procentenheter.