Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2015

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för hela år 2015.

För persontågen var punktligheten 90,1 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en förbättring med 0,1 procentenheter. För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en försämring med 0,2 procentenheter.

Nytt mått mäter persontågens punktlighet

I slutet av oktober 2015 började Trafikanalys publicera den officiella statistiken för persontågens punktlighet. De har tagit fram ett nytt mått – Sammanvägt tillförlitlighetsmått – (STM). I det mäts hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång samt de tåg som ställts in efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar redovisningen av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Trafikverket har relevanta data enligt STM för åren 2013-2015 och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 3 års historik. Årssiffran för 2015 är preliminär och kan komma att revideras.

Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5)
Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2015 var punktligheten för persontågen totalt 90,1 procent enligt STM(5). Detta är 0,1 procentenheter högre än 2014 och 2013.

Spårbyte och gränskontroller påverkade persontågens punktlighet mest

De händelser som påverkade persontågens punktlighet mest under året var ett spårbyte mellan Alingsås och Göteborg 26 juni till 18 augusti, och gränskontrollerna vid Öresundsbron 12 november till 31 december. Vid spårbytet försenades cirka 3 300 tåg och vid gränskontrollen försenades cirka 4 900 tåg. Persontågens punktlighet påverkades också av avstängningen av Gamla Årstabron i Stockholm 6 april till 9 augusti och kontaktledningsbytet mellan Laxå och Skövde 7 januari till 15 juni. Långvariga hastighetsnedsättningar på grund av fel på spår- och signal­anläggningar påverkade också punktligheten, bland annat på sträckorna Ransta-Tillberga, Solum-Västeraspby samt på ett flertal sträckor på Norra stambanan.

Ankomstpunktligheten för persontåg redovisas här också uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg (flyg- och pendeltåg), medeldistanståg (regionaltåg) och långdistanståg (fjärr- och snabbtåg).

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)
Kortdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2015 var punktligheten för kortdistanstågen 93,7 procent. Detta är 0,3 procentenheter högre än 2014 men 0,4 procentenheter lägre än 2013. Kortdistanstågen utgör drygt hälften (51 procent) av alla persontåg.

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)
Medeldistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2015 var punktligheten för medeldistanstågen 88,1 procent. Detta är 0,1 procentenheter högre än 2014 och 0,7 procentenheter högre än 2013. Medeldistanstågen utgör cirka 41 procent av alla persontåg.

Långdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)
Långdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Långdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2015 var punktligheten för långdistanstågen 77,1 procent. Detta är likvärdigt med punktlighetsresultatet för 2014 men 1,1 procentenheter lägre än 2013. Långdistanstågen utgör cirka 8 procent av alla persontåg.

Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)

Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)

Godstrafikens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till bangården. Resultaten visar alltså inte om leveransen till kund från godsoperatören är i tid. Punktligheten i det avseendet kan vara uppfylld även om inte tåget har ankommit i tid till bangården.

För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015 jämfört med 78,1 procent 2014. Det är en försämring med 0,2 procentenheter gentemot 2014.

Urspårning och problem vid godstågs­trafikens största terminal påverkade punktlighet mest

Godstrafikens punktlighet påverkades också av de händelser som nämnts ovan. Punktligheten var sett under året relativt god, 79,3 procent, under perioden mars till november, men relativt låg, 73,2 procent, under perioden januari till februari och december. De händelser som påverkade godstågens punktlighet mest under året var dels tåg­urspårningen på sträckan Frövi–Sällinge den 2 december, dels problem vid godstågs­trafikens största terminal, Hallsbergs rangerbangård, under perioden 13 januari till 5 februari, vilket ledde till vagnanhopningar och förseningar på både ankommande och avgående tåg. Vid dessa händelser försenades totalt cirka 1 900 godståg.

Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental
Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental

Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental

Allt fler väljer att åka tåg. Det är positivt - men också en utmaning. Samtidigt som vi sett en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste 25 åren, är järnvägen inte utbyggd i motsvarande takt.

Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Under 2015 ökade tågtrafiken (mätt i tågkilometer) med 0,34 procent jämfört med 2014, persontågen ökade med 1,8 procent medan godstrafiken minskade med 4,2 procent.