Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2016

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för hela år 2016.

För persontågen totalt var punktligheten 90,1 procent 2016. Detta är likvärdigt med punktlighetsresultatet för 2015. För godstrafiken var punktligheten 77,0 procent 2016. Jämfört med 2015 är det en försämring med 0,9 procentenheter.

Den enskilt största händelsen som påverkat persontågens punktlighet under året har varit de utökade gränskontrollerna som skett vid Öresundsbron sedan 12 november 2015, och som pågått under hela år 2016. En annan stor orsak som påverkat punktligheten negativt under året är den upprustning av infrastrukturen som pågått med intensifierad styrka under året. Upprustningen genererar banarbeten som i sin tur genererar enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar, vilket i sin tur ofta gett upphov till tågträngsel och följdförseningar på tågen trots att tidtabellerna är anpassade efter de större arbetena.

Under året har de största banarbetena skett främst på Västra och Södra stambanan. Här kan nämnas kontaktledningsarbeten på Västra Stambanan på sträckan Falköping – Skövde – Väring – Moholm och banarbeten på Södra Stambanan, främst på sträckan Hässleholm – Lund. Ytterligare en händelse som påverkade punktligheten negativt var en brand som inträffade i ett teknikhus i Olskroken 13 februari 2016. Följdverkningar av denna brand, i form av signalsystemsfel och växelfel, påverkade tågtrafiken och därmed punktligheten negativt fram till och med 6 mars.

Måttet för den officiella statistiken för persontågens punktlighet är – Sammanvägt tillförlitlighetsmått – (STM). I det mäts hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång samt de tåg som ställts in efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar redovisningen av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Trafikverket har relevanta data enligt STM för åren 2013-2016 och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 4 års historik.

Årssiffran för 2016 är preliminär och kan komma att revideras

Ankomstpunktligheten för persontåg redovisas här också uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg (flyg- och pendeltåg), medeldistanståg (regionaltåg) och långdistanståg (fjärr- och snabbtåg). Marginella förbättringar av punktligheten har skett för kort- och långdistanstågen medan medeldistanstågen hade en marginellt lägre punktlighet 2016 jämfört med 2015.

Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2016 var punktligheten för persontågen totalt 90,1 procent enligt STM(5). Detta är likvärdigt med punktlighetsresultatet för 2015, och 0,1 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för 2014 och 2013.

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2016 var punktligheten för kortdistanstågen 94,0 procent. Detta är 0,3 procentenheter högre än 2015. Kortdistanstågen utgör cirka hälften (50 procent) av alla persontåg.

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2016 var punktligheten för medeldistanstågen 87,8 procent. Detta är 0,3 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2015. Medeldistanstågen utgör cirka 42 procent av alla persontåg.

Långdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

Långdistanståg, punktlighet till slutstation, STM(5)

För 2016 var punktligheten för långdistanstågen 77,4 procent. Detta är 0,3 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för 2015. Långdistanstågen utgör cirka 8 procent av alla persontåg.

Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid + 5 min)

Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid + 5 min)

För 2016 var punktligheten för godstågen 77,0 procent. Detta är 0,9 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2015.

Godstrafikens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till bangården. Resultaten visar alltså inte om leveransen till kund från godsoperatören är i tid. Punktligheten i det avseendet kan vara uppfylld även om inte tåget har ankommit i tid till bangården.

Vinterproblem under januari 2016 påverkade godstågstrafikens punktlighet mest

Punktligheten för godstrafiken var under januari 2016 väldigt låg, 65,6 procent. Snittpunktligheten under de övriga månaderna, februari till december var under året 78,0 procent. Detta resultat är i princip likvärdigt med föregående års punktlighetsresultat som var 77,9 procent. Det låga resultatet under januari 2016 förklaras med att vi då hade ett väderläge med sträng kyla, främst i norra Sverige, och att vi hade ett flertal snöoväder, främst i västra Sverige, som menligt inverkade på främst godstågens punktlighet.

Godstågens punktlighet under 2016 påverkades också av de händelser som nämnts ovan, då främst upprustningsarbetena av infrastrukturen på Västra och Södra Stambanan, samt branden i ett teknikhus i Olskroken den 13 februari 2016.

Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental

framforda_tagkilometer_person_och_godstag_2016_750px

Allt fler väljer att åka tåg. Det är positivt - men också en utmaning. Samtidigt som vi sett en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste åren, är järnvägen inte utbyggd i motsvarande takt.

Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Under 2016 ökade tågtrafiken för person- och godstågen (mätt i tågkilometer) med 2,5 procent jämfört med 2015. Persontågstrafiken ökade med 2,7 procent medan godstågstrafiken ökade med 1,9 procent.