Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2017

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för hela år 2017.

För persontågen totalt var punktligheten 90,3 procent 2017, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. För godstågen ökade punktligheten från 77,0 till 80,8 procent, en ökning med 3,8 procentenheter.

Punktligheten låg under 2017 kvar på en stabil nivå, samtidigt som trafiken mätt i framförda tågkilometer ökade med 2 procent. Utfallet för persontrafiken är det bästa sedan 2009, medan utfallet för godstrafiken är det bästa sedan nuvarande uppföljningssystem infördes 2001. Den främsta orsaken till den förhållandevis stora ökningen för godstågen är en förbättrad avgångspunktlighet.

De enskilda "saker" som påverkat persontågens punktlighet under året är i stort sett desamma som under 2016. Det rör de utökade gränskontrollerna vid Öresundsbron som skett kontinuerligt sedan 12 november 2015, samt ett allt mer omfattande upprustningsarbete på viktiga stråk som Västra stambanan (Stockholm–Göteborg) och Södra stambanan (Stockholm–Malmö). Med banarbeten följer ofta enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar, vilket gör hela systemet störningskänsligt även om tidtabellerna anpassats.

Citybanans öppnande har gett positiva effekter för medel- och långdistanstågen. Tyvärr har pendeltågen i Stockholm däremot haft sämre punktlighet i år jämfört med föregående år, vilket drar ner resultatet överlag för kortdistanstågen. En av orsakerna är att det under 2017 varit större problem med obehöriga i spår i Stockholms-området än tidigare år.

Fakta persontåg 2017

 • Lägst punktlighet för en enskild månad under 2017 hade maj.
  Av de 84 852 planerade persontågen i maj avgick 83 050. 74 508 av dessa ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet i maj blev därmed 87,8 procent.
 • Högst punktlighet för en enskild månad under 2017 hade juli.
  Av de 71 819 planerade persontågen i juli avgick 70 861. 66 457 av dessa ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet i juli blev därmed 92,5 procent.
 • Lägst punktlighet för en enskild dag under 2017 hade torsdag 5 januari.
  Av de 2 919 planerade persontågen denna dag avgick 2840. 2 246 av dessa ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 76,9 procent.
 • Högst punktlighet för en enskild dag under 2017 hade juldagen 25 december.
  Av de 1 704 planerade persontågen denna dag avgick 1 690. 1 655 av dessa ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 97,1 procent.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa persontrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys (www.trafa.se), den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. För att ett persontåg ska räknas som punktligt ska det alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Trafikverket har relevanta data enligt STM5 för åren 2013-2017, och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 5 års historik.

Godstrafikens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till bangården, RT+5 (Rätt tid + 5 minuter). Resultaten visar alltså inte om leveransen till slutkund är i tid. Punktligheten i det avseendet kan vara uppfylld även om inte tåget har ankommit i tid till bangården.

Årssiffran för 2017 är preliminär och kan komma att revideras

Trafikverket ansvarar för att redovisa statistik för trafiken i hela järnvägsanläggningen. Statistik för enskilda järnvägsföretag eller specifika linjer ansvarar respektive järnvägsföretag för.

Ankomstpunktligheten för persontåg redovisas även uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg (flyg- och pendeltåg), medeldistanståg (regionaltåg) och långdistanståg (fjärr- och snabbtåg). Under 2017 har lång- och medeldistanstågen stått för en förbättring medan kortdistanstågen hade en marginellt lägre punktlighet 2017 jämfört med 2016. Godstrafiken står för en ökning om 3,8 procentenheter.

För 2017 var punktligheten för persontågen totalt 90,3 procent enligt STM(5). Detta är 0,2 procent-enheter högre än punktlighetsresultatet för 2015 och 2016 och 0,3 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för 2013 och 2014.

För 2017 var punktligheten för kortdistanstågen 93,4 procent enligt STM(5).
Detta är 0,6 procentenheter lägre än föregående år. Kortdistanstågen utgör cirka hälften (50 procent) av alla persontåg.

För 2017 var punktligheten för medeldistanstågen 88,8 procent enligt STM(5).
Detta är 0,9 procentenheter högre än föregående år. Medeldistanstågen utgör cirka 42 procent av alla persontåg.

Andelen tåg till slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

För 2017 var punktligheten för långdistanstågen 78,3 procent enligt STM(5).
Detta är 0,8 procentenheter högre än föregående år. Långdistanstågen utgör cirka 8 procent av alla persontåg.

För 2017 var punktligheten för godstågen 80,8 procent. Detta är 3,8 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för 2016.

Godstågen har generellt sett gått bra under 2017. 9 av 12 månader under 2017 har haft en punktlighet över 80 procent. Den främsta anledningen till förbättringen bedöms vara att godstågen haft en förbättrad avgångspunktlighet från utgångsstationerna under 2017.

Allt fler väljer att åka tåg. Det är positivt - men också en utmaning. Samtidigt som vi ser en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste åren pågår och planeras ett stort antal banarbeten. Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Under 2017 ökade tågtrafiken för person- och godstågen (mätt i tågkilometer) med 2,0 procent jämfört med 2016.