Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2019

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för hela 2019.

Under 2019 ankom 941 161 av 1 030 611 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket innebar en punktlighet för helåret på 91,3 procent. Utfallet är 3,5 procentenheter bättre jämfört med 2018. Bland förklaringarna finns bland annat riktade insatser för infrastrukturen runt storstadsområdena och på västra stambanan, frånvaron av extremväder samt en bättre planering under den mest intensiva banarbetsperioden från maj till augusti.

Punktligheten för 2019 blev den bästa sedan nuvarande mått infördes 2013. Samtidigt har trafiken mätt i antal framförda tåg ökat med nästan 20 procent. Drygt hälften av alla persontåg är kortdistanståg, dvs pendel eller flygtåg. Detta segment hade 2019 en punktlighet på 94,7 procent, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 2018. Störst förbättring jämfört med 2018 stod dock långdistanstågen för vars punktlighet ökade från 72,0 till 79,2 procent.

Ytterligare ett rekord som slogs under 2019 gäller antalet framförda persontåg. Den nya toppnoteringen lyder på 1 015 900 tåg vilket innebär att det för första gången framförts över en miljon persontåg till slutstation på den svenska järnvägen.

Att efterfrågan på tåglägen och tågresor fortsätter öka är ett gott betyg åt den svenska järnvägen. Vi kan i nuläget inte se någon avmattning när det gäller antal sökta tågavgångar eller antalet resenärer. Samtidigt finns fortsatt stora utmaningar då vi parallellt med denna trafikökning även kommande år planerar för ett stort antal banarbeten.

Fakta persontåg 2019

 • Antalet framförda tåg under en månad varierade från 79 856 som lägst (februari) till 88 826 som högst (januari). Kortdistanstågen stod för cirka 51 procent av samtliga framförda persontåg, regionaltågen för cirka 41 procent och långdistanstågen för cirka 8 procent.
 • Punktligheten var mellan 92 och 93 procent under hälften av årets månader.
  Högst punktlighet för en enskild månad hade december med 93,0 procent då 79 722 av
  85 706 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid.
 • Högst punktlighet för en enskild dag under 2019 hade julafton 24 december då 1 539 av 1 562 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Det gav ett punktlighetsresultat på 98,5 procent.
 • Högst punktlighet en vardag hade måndag 30 december. Av 3 147 planerade persontåg ankom 3 035 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsutfallet blev 96,4 procent.
 • Under 2019 var
  84,1 procent av persontågen som mest 2 minuter sena
  91,3 procent av persontågen som mest 5 minuter sena
  94,7 procent av persontågen som mest 10 minuter sena
  96,1 procent av persontågen som mest 15 minuter sena.

Årssiffrorna för 2019 är preliminära och kan komma att revideras

Trafikverket redovisar preliminär statistik för trafiken i hela järnvägsanläggningen, d.v.s. på systemnivå. Statistik för enskilda järnvägsföretag eller specifika linjer ansvarar respektive järnvägsföretag för.  

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa persontågens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.

Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

STM(5), andelen tåg till slutstation

För 2019 var punktligheten för persontågen totalt 91,3 procent enligt STM(5).
Detta är 3,5 procentenheter bättre jämfört med punktlighetsresultatet för 2018.

STM(5), andelen tåg till slutstation

För 2019 var punktligheten för kortdistanstågen 94,7 procent enligt STM(5).
Detta är 2,2 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2018.
Kortdistanstågen utgör cirka 51 procent av alla persontåg.

STM(5), andelen tåg till slutstation

För 2019 var punktligheten för medeldistanstågen 89,3 procent enligt STM(5).
Detta är 4,5 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2018 
Medeldistanstågen utgör cirka 41 procent av alla persontåg.

STM(5), andelen tåg till slutstation

För 2019 var punktligheten för långdistanstågen 79,2 procent enligt STM(5).
Detta är 7,2 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2018.
Långdistanstågen utgör cirka 8 procent av alla persontåg.

RT+5, andelen framförda tåg till slutstation

För 2019 var punktligheten för godstågen 77,9 procent.
Detta är 4,7 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2018. 

Trafikarbete, tågkilometer tusental - samtliga tåg

Framkörda tågkilometer för samtliga tåg under år 2019: 170 026 000 km.
Jämfört med år 2018 är det en ökning med 1,4 procent.

Trafikarbete, tågkilometer tusental - Persontåg

Framkörda tågkilometer för persontåg under år 2019: 127 740 000 km.
Jämfört med år 2018 är det en ökning med 2,2 procent.

Trafikarbete, tågkilometer tusental - godståg

Framkörda tågkilometer för godståg under år 2019: 36 173 000 km.
Jämfört med år 2018 är det en minskning med 1,1 procent.