Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2020

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för hela 2020.

Under 2020 ankom 897 059 av 958 990 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 93,5 procent. Utfallet är 2,2 procentenheter bättre jämfört med det tidigare rekordåret 2019.

Punktligheten för 2020 är den högsta samtliga segment uppvisat sedan nuvarande mått, STM(5), infördes. Kortdistanstågen nådde en punktlighet på 95,7 procent, vilket är en förbättring med 1,0 procentenheter jämfört med 2019. Medeldistanstågen nådde en punktlighet på 91,7 procent, en förbättring med 2,4 procentenheter. Störst förbättring jämfört med 2019 stod långdistanstågen för där punktligheten ökade med 7,5 procentenheter från 79,2 till 86,7 procent.

Även för godstågen sattes en ny toppnotering under 2020 med ett punktlighetsutfall på 82,9 procent. Detta är 2,2 procentenheter högre än det tidigare rekordåret 2017, och 5,0 procentenheter högre än 2019. Jämförbar statistik enligt det mått, RT+5, som används för godstrafiken finns sedan år 2001.

Sedan 2013 har trafiken ökat varje år, en trend som fortsatte i inledningen av 2020. Under pandemi-månaderna april-december ställdes däremot många avgångar in och sedan april har antalet avgångar varit mellan 3,6 och 21,8 procent färre jämfört med motsvarande månad 2019. Framförallt har det varit långdistanståg som ställts in. Totalt under året avgick cirka 90 000 fler persontåg än 2013, men 70 000 färre än 2020.

Under 2020 har erfarenheterna från 2019 kopplat till riktade insatser och bättre planering tagits vidare. Antalet störningar på grund av infrastrukturfel blivit färre jämfört med föregående år i takt med att spår, växlar, kontaktledningar fortsätter rustas upp och moderniseras. 2020 kom också, precis som 2019, att bli relativt förskonat från den typen av extrema väderrelaterade händelser som drabbade järnvägen 2018.

Fakta persontåg 2020

 • Antalet framförda tåg under en månad varierade från 89 935 som högst (januari) till 68 530 som lägst (juni).
 • Kortdistanstågen stod för cirka 52,3 procent av samtliga framförda persontåg, regionaltågen för cirka 42,3 procent och långdistanstågen för cirka 5,4 procent.
 • Lägst punktlighet för en enskild månad hade juni med 92,2 procent då 64 653 av 70 003 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid.
 • Högst punktlighet för en enskild månad hade juli med 95,0 procent då 79 722 av
  85 706 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid.
 • Under juli nådde persontågens punktlighet för första gången 95,0 procent. Nio av årets månader hade en punktlighet mellan 93,0 och 94,6 procent, två månader var punktligheten mellan 92 och 93 procent (juni och oktober).
 • Högst punktlighet för en enskild dag under året hade lördag 19 september då 1 985 av 2 024 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Det gav ett punktlighetsresultat på 98,1 procent.
 • Lägst punktlighet för en enskild dag under året hade torsdag 2 april då 2 339 av 2 871 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Det gav ett punktlighetsresultat på 81,5 procent.
 • Under 2020 var;
  88,0 procent av persontågen som mest 2 minuter sena.
  93,5 procent av persontågen som mest 5 minuter sena.
  96,0 procent av persontågen som mest 10 minuter sena.
  97,0 procent av persontågen som mest 15 minuter sena.

Årssiffrorna för 2020 är preliminära och kan komma att revideras

Trafikverket redovisar preliminär statistik för trafiken i hela järnvägsanläggningen, d.v.s. på systemnivå. Statistik för enskilda järnvägsföretag eller specifika linjer ansvarar respektive järnvägsföretag för.  

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa persontågens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram persontåg 2020

För 2020 var punktligheten för persontågen totalt 93,5 procent enligt STM(5).
Detta är 2,2 procentenheter bättre jämfört med punktlighetsresultatet för 2019.

Diagram kortdistanståg 2020

För 2020 var punktligheten för kortdistanstågen 95,7 procent enligt STM(5).
Detta är 1,0 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2019.
Kortdistanstågen utgör 52,3 procent av alla persontåg (cirka 51% 2019).

Diagram medeldistanståg 2020

För 2020 var punktligheten för medeldistanstågen 91,7 procent enligt STM(5).
Detta är 2,4 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2019. 
Medeldistanstågen utgör 42,3 procent av alla persontåg (cirka 41% 2019).

Diagram långdistanståg 2020

För 2020 var punktligheten för långdistanstågen 86,7 procent enligt STM(5).
Detta är 7,5 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för 2019.
Långdistanstågen utgör 5,4 procent av alla persontåg (cirka 8% 2019).

Diagram godståg 2020

För 2020 var punktligheten för godstågen 82,9 procent.
Detta är 5,0 procentenheter bättre än punktlighetsresultatet för 2019. 

Diagram trafikarbete samtliga tåg 2020

Framkörda tågkilometer för samtliga tåg under år 2020: 154 949 000 km.
Jämfört med år 2019 är det en minskning med 8,9 procent. Minskningen förklaras av det stora antalet inställda persontåg under april-december på grund av den rådande corona-pandemin.

Diagram trafikarbete persontåg 2020

Framkörda tågkilometer för persontåg under år 2020: 114 170 000 km.
Jämfört med år 2019 är det en minskning med 10,6 procent. Minskningen förklaras av det stora antalet inställda persontåg under april-december på grund av den rådande corona-pandemin.

Diagram trafikarbete godståg 2020

Framkörda tågkilometer för godståg under år 2020: 35 224 000 km.
Jämfört med år 2019 är det en minskning med 2,6 procent.