Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Morgonrusning på Essingeleden i Stockholm.

Buller och vibrationer

En miljö fri från buller och vibrationer, som ger möjlighet till vila och återhämtning är viktig för människors hälsa och välbefinnande.

Trafikverket arbetar på olika sätt för en bättre ljudmiljö utan buller och störande vibrationer.

Många människor känner sig störda av buller, och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. Det finns dock osäkerheter i underlaget för såväl väg som järnväg. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa.

På de här sidorna kan du bland annat läsa mer om Trafikverkets arbete och hur du själv kan bidra till mindre buller.