Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg- och biltrafik vid Klarastransleden i Stockholm.

Vad gör Trafikverket mot buller och vibrationer?

Många störs av buller och vibrationer från trafiken på vägar och järnvägar. Vi arbetar både förebyggande, för att utveckla ett samhälle där ingen ska störas av ljud eller vibrationer från trafiken, och med riktade åtgärder för att minska problemen.

Samverkan med kommuner och myndigheter

Trafikverket samverkar med olika aktörer. Vi deltar i kommunernas planering genom att yttra oss över detaljplaner. Vi har också en dialog om buller- och vibrationsproblem från trafiken och om tänkbara lösningar.

Minska buller och vibrationer vid källan

Vi arbetar för att minska det buller som trafiken på vägar och järnvägar ger upphov till. I bullerkänsliga miljöer kan vi välja bullerdämpande beläggning på vägar. Vi bidrar också till utvecklingen av fordon och däck som bullrar mindre genom att delta i arbetet med EU-regler.

Det bullrar mindre från tåg som kör på en väl underhållen järnväg. En extra slipning av rälsen kan till exempel sänka ljudnivån. Kring järnvägar kan det också uppstå störande vibrationer. När vi bygger nya järnvägar eller bygger om en järnväg finns det möjlighet att minska vibrationerna genom att stabilisera bankroppen och lägga in dämpande material.

Riktade skyddsåtgärder för de som utsätts för buller

Vi gör olika åtgärder för att dämpa bullret från vägar och järnvägar för dem som är mest utsatta. Det kan handla om fönster som dämpar ljudet eller andra åtgärder.

Forskning

Trafikverken bedriver forskning om buller och vibrationer, effekter och möjliga åtgärder. Ofta samarbetar vi med andra i projekten. Du kan läsa om pågående och avslutade projekt på sidan om forskning.