Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskydd vid järnväg.

Minska buller och vibrationer vid källan

Trafikverket arbetar för att minska bullerstörningar från väg- och järnvägstrafiken, dels genom att dämpa och skärma av, dels genom att påverka bullret där det uppstår.

På vägar i bullerkänsliga miljöer kan vi välja beläggning med ljuddämpande egenskaper. Beläggning med mindre stenstorlek ger upphov till mindre buller än en beläggning med stor stenstorlek. Särskilt lågbullrande beläggning dämpar bullret mer. Vi utvecklar kunskap och påverkar val av beläggning när vi bygger en ny väg, när vi bygger om en väg och när vi underhåller beläggningen på en väg.

Bullret från järnvägstrafiken går att minska genom förbättrat underhåll på banan och extra rälsslipning.

Transportstyrelsen deltar i EU-arbetet med regler om gränsvärden för buller från däck och fordon på vägar och järnvägar. Vi bidrar med expertkunskap och analyser i det arbetet.

Vid järnvägar och vägar kan det uppstå problem med vibrationer. Åtgärder för att dämpa vibrationerna vid järnvägar gör vi främst när vi bygger nya järnvägar och när vi gör en väsentlig ombyggnad av en bana. Då finns det möjlighet att dels stabilisera bankroppen, dels lägga dämpande material i bankroppen och under slipers.