Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerplank vid trafikerad väg.

Riktade skyddsåtgärder mot buller

Vi gör omfattande åtgärder för att dämpa ljudnivåerna hos dem som är mest utsatta för buller vid statliga vägar och järnvägar.

Inriktningen är i första hand att minska ljudnivåerna inomhus. Det kan vi göra till exempel genom att montera tilläggsrutor på fönstren, men även andra lösningar förekommer, liksom åtgärder på ventiler.

För att minska bullret på uteplatser sätter vi upp bullerdämpande skärmar. De byggs ofta på tomten för att dämpa bullret på en avgränsad uteplats.

Vi planerar även för att göra bullerdämpande åtgärder i de skolmiljöer som är mest bullerutsatta. Rapporten ”Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar – Stockholms och Gotlands län" utgör underlag till riktlinjer för hur bullriga skolmiljöer ska kartläggas och åtgärdas.

I samband med vi bygger eller bygger om vägar och järnvägar gör vi ofta omfattande åtgärder för att i möjligaste mån klara riktvärdena för buller.

Att åtgärda vibrationer i befintlig miljö är mycket svårt och kostsamt. Den vanligaste åtgärden vid mycket höga vibrationsnivåer är att vi erbjuder oss att köpa fastigheten.