Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektromagnetiska fält

Runt järnvägen uppstår elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet. Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen och arbetar för att begränsa magnetfälten.

Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält; de elektriska fälten och de magnetiska fälten. Det gemensamma namnet är elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast källan, men styrkan avtar snabbt när avståndet ökar. Diskussionen om hälsoeffekter gäller främst magnetfält.

Skapas när tåg passerar

Elektromagnetiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg passerar. Det statliga järnvägsnätet omfattar 12 000 kilometer järnväg, varav cirka 9 400 kilometer är elektrifierade. Elektriciteten överförs till loket via kontaktledningen cirka fem och en halv meter ovanför rälsen. Magnetfältet från kontaktledningen är svagt när det inte är något tåg är i närheten, men det ökar när tåget passerar. Detta magnetfält varar några minuter och är starkast vid järnvägen och avtar med avståndet från banan.

När Trafikverket bygger och planerar järnvägar arbetar vi med standardiserade tekniska lösningar som minskar magnetfälten. I normala fall ger det en elektrifierad järnvägsanläggning med jämförelsevis låga magnetfältsvärden. Inom dessa standarder kan det finnas utrymme för att förändra strömtillförseln och placera kablar och kontaktledningsstolpar så att magnetfälten minskas ytterligare.

Hälsoeffekter

Internationella strålskyddskommissionen, ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), har publicerat en översikt om kunskapsläget för magnetfältens hälsoeffekter. De konstaterar att det inte finns något entydigt samband mellan exponering för svaga, lågfrekventa magnetfält och någon kronisk sjukdom.

Socialstyrelsen konstaterade 2005 att forskningen inte kan se någon ökad risk för sjukdom för den som utsätts för elektromagnetiska fält med ett långtidsmedelvärde under 0,4 μT (μT = mikrotesla: magnetfält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten tesla, T). 

I dokumentet Elektromagnetiska fält omkring järnvägen finns mer information om elektromagnetiska fält i vår omgivning, hur man mäter dem och vad som är känt om eventuella hälsoeffekter. Dokumentet hittar du längre ner på sidan.