Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vattendroppe.

Dricksvatten

Att säkra dricksvattnets kvalitet i vattentäkter längs våra vägar och järnvägar är en prioriterad uppgift för Trafikverket.

Transportsektorns verksamhet och de vägar, järnvägar och annan infrastruktur som byggs, används och underhålls har betydelse för förvaltningen av vatten. Ett mycket viktig arbete är att planera verksamheten väl och att förebygga eller förhindra att utsläpp av bränslen eller andra miljöfarliga ämnen förorenar grund- eller ytvatten. Utsläppen kan komma framför allt från vägtrafik, men även från järnvägstrafik eller från mark, anläggningar och driftåtgärder. Särskilt viktigt är det att skadliga ämnen inte når vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen eller i områden med stora naturvärden. Att säkra dricksvattnets kvalitet vid befintliga och potentiella vattentäkter längs våra vägar och järnvägar är en prioriterad uppgift för Trafikverket.