Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

65 Plus – trafiksäkerhetsprojekt för äldre bilförare, del 2

Två studiecirklar har arbetats fram för att utbilda äldre bilförare om säker bilkörning med ökad ålder.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Två studiecirklar har tagits fram för äldre bilförare. Målet med cirklarna är:

  • Att ge deltagarna möjlighet att så länge som möjligt behålla en säker, trygg och ansvarsmedveten bilkörning utan rädsla, osäkerhet och olycksinblandning.
  • Att ska förståelse för de begränsningar i förmågan som bilförare som åldern innebär och att förstärka kunskapen om hur man kompenserar detta.

Denna cirkel omfattar:

  • Samspelet vid övergångsställen
  • Körning i mörker
  • Körning vintertid, halka
  • Uppträdande på motorväg och motortrafikled
  • Cirkeln avslutas med en lokal trafikmiljöversyn med förslag till väghållaren om förbättringar/förändringar

Studiecirklarna erbjuds studieförbunden, NTF-förbundens äldreråd, pensionärsförbunden och medlemsorganisationerna i NTF.
 
65 Plus Del 2 kommer att distribueras över hela riket under andra kvartalet 2005 bl a på cd-skiva. Därmed kan studieförbund m fl fritt kopiera och använda materialet.


65 plus, trafiksäkerhetsprojekt för äldre bilförare (pdf-fil, 2 MB. öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Försvarets: Motorklubb, Tord Björkman, Brahegatan 43, 114 37 Stockholm, tfn 08-545 687 90, fax 08-545 687 98, e-post: fmk@fmk.se,
(Vägverkets beteckning EK50A 2004:4850 ””65 Plus – trafiksäkerhetsprojekt för äldre bilförare”)
 
Projektet slutrapporterat i april 2005