Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Agera istället för att reagera – kunskap räddar liv

Med vårt projekt ”Reagera och agera – kunskap räddar liv” vill vi bidra till att nå etappmålet för trafiksäkerheten som Riksdagen beslutade om 2009.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

För att nå målet med att minska antalet trafikdödade och antalet allvarligt skadade behövs både stora och små insatser. Via värnplikten får man utbildning i Första Hjälpen och HLR. Fr.o.m. juli 2010 är värnplikten inte längre obligatorisk. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av utbildade personer i denna livsviktiga kunskap vilket också resulterar i att färre och färre kan rädda liv vid en olycka. Vanligtvis är det ju en vanlig bilist som kommer först till en olycksplats.

Varje år tar ca 120 000 B-körkort. Genom vårt projekt möjliggör vi för de nyblivna förarna att få kunskap i hur man ska agera om man är först på en olycksplats. De får även utbildning i Första Hjälpen och HLR. Samtidigt återställs basen av antalet personer i samhället som har Första Hjälpen-utbildning och som kan agera rätt vid en trafikolycka. Det har förekommit önskemål om att det ska finnas en obligatorisk utbildning i Första Hjälpen, i bl.a. Vägverkets förslag till Stegvis förarutbildning 1999. Inga förslag har gått igenom då man bl.a. menat att konsekvenserna för den enskilde skulle bli för stora både ekonomiskt och tidsmässigt. Den obligatoriska utbildning som trafikskolelever idag får är avsnittet Om olyckan är framme i STR:s Körkortsbok. Avsnittet består av statistik över vilka typer av trafikolyckor som förekommer.

Vårt projekt ”Reagera och agera – kunskap räddar liv” baseras på e-learning, en interaktiv utbildning, som utbildningsmetod. Denna metod gör utbildningen lättillgänglig till en låg kostnad för körkorts-eleverna. Utbildningen innehåller 5 avsnitt och varje avsnitt inleds med en film från en riktigt olycka, en informativ del där man fördjupar sig i ämnet och en interaktiv del med viktiga frågor. E-learningen kan repeteras obegränsat och finns översatt till sex språk. Vår utbildning visar på att konsekvenserna på den enskilde inte behöver bli särskilt stora, varken tids- eller kostnadsmässigt. E-learningen tar ca 30 minuter att genomföra och kostnaden för eleven är väldigt låg.
Vi har erbjudit alla trafikskolor i Sverige att under tre månader kostnadsfritt använda utbildningen och resultatet har varit positivt. Responsen har varit att det är en mycket bra utbildning med hög kvalitet och bra material. Det är tydligt att trafikskolorna efterfrågat Första Hjälpen-utbildning. Trafikskolorna kan tänka sig att fortsättningsvis använda sig av e-learningen i sin undervisning.
Det framgår att eleverna var omotiverade till att genomföra utbildningen då den inte är obligatorisk för att ta B-körkort. Genom att integrera Första Hjälpen och HLR-utbildning i förarutbildningen, förslagsvis i riskutbildningen, blir den obligatorisk. Vikten av denna kunskap lyfts fram och tas på allvar av de blivande förarna.

Utbildningen kan ge både föraren och andra trygghet genom att tillföra sådan kunskap att personen agerar rätt vid en olycka redan från början. Den skapar också medvetenhet hos trafikskoleleven om vad som kan hända vid en trafikolycka och vad konsekvenserna blir. Detta ger tryggare förare som är mer riskmedvetna och som kan agera för att rädda liv.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 113 kB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Informationsbolaget AB, Natalia Bassini, Tegelgårdsgatan 28, 211 33 Malmö, e-post: natalia@informationsbolaget.se  tel 040-611 13 00

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/16479 A ” Agera istället för att reagera – kunskap räddar liv”)

Projektet slutrapporterades mars 2011.