Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äldre cyklisters säkerhet

Åtgärder har samlats i en idékatalog som kan göra det säkert, attraktivt och bekvämt för äldre att cykla.

Idékatalogen som presenteras bygger på fakta som samlats in genom följande verktyg: litteraturstudier, enkäter till äldre cyklister och experter. bland annat har de samlats in vid ett expertseminarium med två strukturerade gruppdiskussioner.
Följande åtgärder föreslås för att göra det säkert, attraktivt och komfortabelt för äldre att cykla:
 

Cyklisten

 • Hjälm
 • Träning
 • Cykelutflykter tillsammans med andra
 • Information och instruktion

Cykeln och dess utrustning

 • Bra backspeglar
 • En upprätt position när man cyklar
 • En låg ram så att det är lätt att komma upp och ner från cykeln
 • Automatisk inställning av sadelhöjd
 • Lätta material
 • Sadel i olika form för kvinnor och män
 • Automatiskt lås och växling
 • Stabila och lätt användbara cykelställ
 • Kommunikationshjälpmedel (t.ex. backspeglar och sidoblinkers)
 • Telematik (GPS), t.ex. vägvisning online, information om väder, tidtabeller och om det är tillåtet och möjligt att ta med cykeln på kollektiva färdmedel.
 • Belysning, reflexer och andra sätt att öka synbarheten
 • Automatisk tändning av cykelbelysning (med dynamo i navet).

Infrastruktur och underhåll

 • Ett komplett cykelvägnät byggt och underhållet enligt ”best practice” för äldre
 • Låg hastighet hos övrig trafik genom intelligent hastighetsanpassning (ISA) och farthinder
 • Utrymme för cyklister och gående
 • Platser där man kan vila
 • Uppmärksamhetshöjande design, inkl. blinkande ljus, markerade cykelbanor och cykelöverfarter, intelligenta trafiksignaler
 • Vägvisning – konsekvent och med stora bokstäver
 • Vägvisning med telematik (GPS)
 • Cykelparkering (kameraövervakad)
 • Möjlighet till transport på kollektiva färdmedel
 • Infrastruktur som ökar cyklistens uppmärksamhet på fotgängare och fordonsförarnas uppmärksamhet på cyklister, inklusive infrastrukturbaserad telematik.

Samhälle

 • Kunskap om cyklisternas beteende och behov som en del i trafikskoleundervisning
 • Information om regler och hälsoaspekter
 • En positivare bild i medier
 • Ökad och bättre forskning
 • Anpassade lagar och förordningar
 • Övervakning som är fokuserad på problem för oskyddade trafikanter
 • Regler för funktionshindrade cyklister (para-cyklister)

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 31 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktpersoner:
Lars Leden
Avdelningen för arkitektur & infrastruktur
Institutionen för samhällsbyggnad
Luleå tekniska universitet
E-post: Lars.Leden@ltu.se

Peter Rosander
Avdelningen för arkitektur & infrastruktur
Institutionen för samhällsbyggnad
Luleå tekniska universitet
E-post: Peter.Rosander@ltu.se
Tfn: 0920-492409

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:22171 ”Äldre cyklisters säkerhet”)
Projektet slutrapporterades i mars 2009.